Kommunen kan få lov til at udvide åen

Egedal Kommune kan godt få lov til at gøre Værbro Å både mere bred og dybere. Det er sket før i Danmark. Borgmester Willy Eliasen er positiv

Af
Jesper Kappel

Jesper Kappel

Hvis Egedal Kommune sender en ansøgning til Miljøministeriet om at gøre Værebro Å dybere og mere bred, så får de en tilladelse.
"Naturstyrelsen og Miljøministeriet vil sikkert protestere. Men hvis kommunen kommer med gode argumenter og anbefaler en tilpasning af åen, så vil enhver fornuftig tilgang fra statens side være at give en tilladelse til kommunen. Andre kommuner med tilsvarende problemer har fået lov," siger Jan Hjerds, der er agronom og vandløbsekspert.
Det er blandt Greve Kommune, der har løst deres problemer med oversvømmelser fra en å ved at grave den dybere. Også en del af Usserød Å, der går gennem Usserød By i Nordsjælland, er blevet gravet dybere og mere bred.
"Der vil heller ikke være problemer med EU. De forhindrer ikke, at man leder vand igennem en å ved at gøre den mere bred. Det er Vandrammedirektivet, der gælder her, og der står der ikke noget, som forhindrer en udvidelse," fortæller Jan Hjeds.
Willy Eliasen (V) – borgmester i Egedal Kommune – er positiv over for ideen med at udvide Værebro Å.

Positiv borgmester

"Jeg vil bakke ideen op, hvis landmændene søger kommunen om det. Så skal sagen behandles politisk i kommunen, og hvis det bliver vedtaget af byrådet, vil vi sende en ansøgning," siger Willy Eliasen og fortsætter:
"Det er den vej, jeg kan se nu, men jeg vil drøfte det med blandt andet mine embedsmænd. Jeg vil dog sige, at landmændene kommer selv til at betale for udvidelsen, fordi åen ligger på deres jord," siger borgmesteren.
Der til siger Jan Hjelds:
"Jeg vil opfordre til, at man får en konstruktiv dialog og løsning. Jeg vil dog sige, at man kan diskutere, hvem der skal betale. Det er et offentligt vandløb, og det er det offentlige, der styrer vandet i åen," slutter Jan Hjeds.

Publiceret 19 April 2012 07:00