Nu er der mulighed for en ekstra

Nu er der mulighed for en ekstra "oprensning" af Værebro Å for at formindske risikoen for oversvømmelser ved kraft regnvejr. (Arkivfoto)

Aftale mellem å-laug og kommune er på plads

Værebro Ådal har indgået en aftale med Egedal Kommune. Hensigten med ordningen er at sikre bedre vandgennemstrømning i Værebro Å og dermed mindske risikoen for oversvømmelser

Nu har Å-lauget for Værebro Å og Egedal Kommune indgået en særlig samarbejdsaftale.
Aftalen indebærer, at landmændene i å-lauget ved eventuelle oversvømmelser i løbet af sommeren får mulighed for at ansøge om en ekstraordinær beskæring af plantevæksten i Værebro - ud over de tre obligatoriske grødeskæringer i 2012, som Egedal Kommune foretager.
Hensigten med aftalen er, at sikre bedre vandgennemstrømning i Værebro Å - fra landsbyen Knardrup til Roskilde Fjord - og dermed mindske risikoen for oversvømmelser.

50.000 til ekstra grødeskæring

Landmændene har til gengæld påtaget sig at køre de op mod 250 ton afskårede planter væk til kompostering - såkaldt grøde - der typisk opsamles om sommeren efter 'oprensning' af åen.
De mange ton fylder 25 lastbiler, som hvert år koster Egedal Kommune omkring 50.000 kroner i rene transportudgifter. Denne udgift slipper kommunen nu for.
Besparelsen bliver i stedet brugt til at finansiere transporten og den eventuelle ekstra grødeskæring, som landmændene selv vil foretage under tilsyn fra Egedal Kommune og inden for rammerne i vandløbsregulativet.
”Vi håber, at vores samarbejde med Egedal Kommune kan danne skole for fremtidige projekter, hvor borgerne hjælper med ideer til besparelser i kommunen. Jeg håber, vi i fremtiden kan løse flere udfordringer i fællesskab,” siger formanden å-lauget, Keld Stenlien Hansen.

Tilfreds borgmester

Også borgmester Willy Eliasen hilser aftalen velkommen:
”Jeg glæder mig over samarbejdsaftalen og håber, at den både kan være med til at løse en udfordring denne sommer, men også på sigt kan være med til at styrke relationen mellem å-lauget og Egedal Kommune, så vi i fremtiden kan løse flere udfordringer i fællesskab omkring Værebro Å og oversvømmelserne,” siger Willy Eliasen.
Der er tale om en etårig forsøgsordning, der skal klarlægge, hvilken effekt en eventuel ekstra grødeskæring har på vandstanden og afstrømningen i Værebro Å.

Publiceret 11 July 2012 06:00