Her ses formand for Værebro Ålaug, Keld Stenlien Hansen, gående rundt i det, som ålauget betegner som slam fra spildevandsoverløb på omkringliggende marker. (Foto: MBS)

Her ses formand for Værebro Ålaug, Keld Stenlien Hansen, gående rundt i det, som ålauget betegner som slam fra spildevandsoverløb på omkringliggende marker. (Foto: MBS)

Ministersvar på Værebro-problemer er varm luft

Miljøminister Ida Aukens svar på Værebro-problematik er ikke godt nok, mener formanden for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, René Christensen (DF)

Af
Af Mette B. Sørensen

Der er ikke mange konkrete løsningsforslag i miljøminister Ida Aukens svar på det spørgsmål fra Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som formand René Christensen stillede i kølvandet på et foretræde for udvalget fra værebro Ålaug.
Det mener René Christensen.
Ministeren skulle kommentere på det materiale, som ålauget havde fremvist for udvalget og redegøre for "hvad der er kommunernes - her Egedal Kommunes - opgave og ansvar i situationer som den beskrevne, hvor landbrugsområder jævnligt er oversvømmet af vand indeholdende spildevand m.m. samt forsyningsselskabets rolle og ansvar henset til at kommunen er medejer af forsyningsselskabet."
I det 2,5 sider lange svar lægger ministeren vægt på kommunernes klimatilpasningsplan, som skal indgå i Kommuneplan 2013, samt at kommunerne skal overholde deres egne vandplansdirektiver.
Læs ministersvaret her

Ida Auken skriver desuden, at hun vil fremsætte et lovforslag, som går på, at sikre medfinansiering fra forsyningselskaberne i forhold til forbyggelse af oversvømmelser.
Ministersvaret er dog langt fra de konkrete løsningsforslag, som både ålauget og René Christensen havde håbet på:
"Hun lægger alt ansvaret over på forsyningsanlæggene, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Det her er jo en principiel sag, hvor ministeren havde anledning til at komme med en hjælpende hånd. Der er 98 kommuner og 98 forsyningsanlæg, som måske ikke helt har fundet ud af, hvordan ansvaret skal fordeles," siger udvalgsformanden imens formanden for Værebro Ålaug, Keld Stenlien Hansen siger:
"Hun snakker om klimatilpasning og vi snakker om nogle aktuelle problemer her og nu, som ikke har noget med klimatilpasning at gøre. Det vandplansregulativ kommunen skal overholde er fra 1992 og skulle have været fornyet for 10 år siden. Hvis det var blevet gjort, så havde vi ikke haft de problemer, vi har i dag."
Begge parter havde gerne set, at ministeren var mere direkte i sin udmelding.
"Jeg havde håbet, at hun meget tydeligt havde skrevet "Jeg finder mig ikke i, at der kan være den slags overløb"," siger René Christensen og fortsætter:
"Det her er jo en god anledning for ministeren til at træde i karakter og give et vink med en vognstang i forhold til, at kommunerne skal have at vide, at der er nogle udfordringer her, som skal løses. Og så må kommunalbestyrelserne løse det, koste hvad det vil."

Publiceret 08 November 2012 06:00