Værebro Ålaug skuffer miljøminister Ida Auken, fordi lauget ikke synes, at ministeren tog lauget alvorligt, da de for kort tid siden mødtes for at tale om problemerne med oversvømmelser i Værebro Ådal. (Arkiv)

Værebro Ålaug skuffer miljøminister Ida Auken, fordi lauget ikke synes, at ministeren tog lauget alvorligt, da de for kort tid siden mødtes for at tale om problemerne med oversvømmelser i Værebro Ådal. (Arkiv)

Minister dybt skuffet over ålaug

Miljøminister Ida Auken er skuffet over Værebro Ålaug. Hun opfordrer lauget til at fokusere på konstruktivt samarbejde og ikke på at score billige point i pressen

Af
Jesper Kappel

Jesper Kappel

Skuffelse – det er den følelse, som miljøminister Ida Auken (SF) har, efter hun har læst Lokalavisen Egedal fra den 1. november. I avisen siger repræsentanterne fra Værebro Ålaug Keld Stenlien Hansen og Søren Vestergård:
”Vi er lidt skuffede, vi synes ikke rigtigt, at hun tog os alvorligt.”
Udtalelsen kommer efter, at ålauget og miljøministeren havde et møde i slutningen af oktober om problemerne med oversvømmelser af Værebro Å og de miljømæssige problemer for naturen, drikkevandet, landbrugsjorden og haveejere nær åen har på grund af oversvømmelserne.

Stor respekt

”Jeg har stor respekt for politisk og faglig uenighed, og jeg vil til enhver tid gerne åbent diskutere mine prioriteter og lytte til kritik. Det var grunden til, at jeg tog mig tid til at mødes med jer (red. Værebro Ålaug). Derfor er jeg også dybt skuffet over, at I efterfølgende har sat jeres eget behov for at komme i avisen over vores fælles ønske om at løse et problem, der påvirker os alle,” skriver miljøministeren og fortsætter:
”Som Vandløbslaug står I over for et valg. Enten kan I bruge jeres tid og kræfter på at fokusere på det, I er utilfredse med. Eller I kan være med til at udvikle ideer, som løser vores udfordringer med vandet - til glæde for lokalmiljøet og som inspiration for resten af landet. Jeg forstår godt, det kan være fristende at gå efter den hurtige opmærksomhed og de billige point. Men jeg håber, at I vælger det konstruktive samarbejde og de langsigtede løsninger. Det gør jeg,” siger Ida Auken.

Tager det alvorligt

Ida Auken pointerer, at hun tager ålauget og problemerne med oversvømmelser rundt om i Danmark alvorligt. Derfor har hun også sat gang i tre tiltag. Det første er at sikre, at alle kommuner laver klimatilpasningsplaner, så de kan finde løsninger på de ekstra mængder regnvand og spildevand, der volder problemer i byerne og i nærliggende landområder. Ministeren er også på vej med en lov, der giver mulighed for, at spildevands-forsyningsselskaberne kan bidrage finansielt til for eksempel kommunale projekter, som indeholder elementer til håndtering af tag- og overfladevand. Det sidste tiltag er, at ministeren vil nedsætte et vandløbsforum, der blandt andet skal se på samspillet mellem vandløb og klimatilpasning.

Publiceret 13 November 2012 00:00