Formanden for Teknik- og miljøudvalget Ida Bode siger, at Egedal Kommune er ved at lave planer, der skal mindske oversvømmelserne af Stenløse Å. (Arkivfoto)

Formanden for Teknik- og miljøudvalget Ida Bode siger, at Egedal Kommune er ved at lave planer, der skal mindske oversvømmelserne af Stenløse Å. (Arkivfoto)

Formand:

Vi lytter til borgerne

Teknik- og miljøformand afviser, at Egedal Kommune laver proforma-høringer. Lige nu er man ved at lave planer, der skal mindske oversvømmelser af Stenløse Å

Af
Jesper Kappel

Jesper Kappel

Egedal Kommune tager de høringssvar alvorligt, som kommer fra borgerne. Udmeldingen kommer fra formanden for Teknik- og miljøudvalget Ida Bode (SF) efter, at Lokalavisen Egedal tirsdag den 4. december bragte en artikel om, at Egedal Kommune har sagt ja til deres Vandhandleplan 2012 – 2015.
I artiklen blev der rejst kritik af høringsprocessen. Gert Larsen, der flere gange har fået oversvømmet sin have, når Stenløse Å er gået over sine bredder, har sendt høringssvar, men har intet hørt fra kommunen i forhold til, om det har ændret noget i planen. Han siger, at høringen er proforma. Til denne kritik siger Ida Bode i et skriftligt svar til Lokalavisen Egedal:
”Der er bestemt ikke tale om en proforma-høringsproces. Alle, der har indgivet høringssvar til Egedal Kommune, har fået respons fra os. Alle høringsspørgsmål og svar bliver også offentliggjort i en hvidbog. Det er imidlertid vigtigt at sige, at en lang række af de 19 høringssvar er direkte møntet på den statslige plan – og ikke på vores lokale handleplan. Derfor kan høringssvarene ikke føre til ændringer i vores planer - med mindre altså, at staten ændrer sin overordnede vandhandleplan på baggrund af høringssvarene,” skriver formanden til Lokalavisen.

Laver beregninger

Et andet kritikpunkt i artiklen var, at der ikke var lavet konsekvensvurderinger af kommunens handleplan blandt andet om, hvad det kommer til at koste kommunen i erstatning til de lodsejere, der for eksempel skal have overrislet noget af deres jord. Her skriver Ida Bode.
”Der er tale om overordnede statslige vandhandleplaner, som kommunerne generelt kun har begrænset indflydelse på. Men det er en generel forudsætning – og en helt normal procedure - at alle vores konkrete miljøindsatser, der udspringer af de statslige vandhandleplaner, skal konsekvensvurderes, før de bliver gennemført. Det betyder blandt andet, at vi vil vurdere, om de økonomiske konsekvenser, inklusiv eventuel kompensation til lodsejerne, står mål med de miljømæssige forbedringer vi kan opnå,” siger Ida Bode.

Hjælp på vej

Formanden siger, at politikerne tager problemerne med oversvømmelser alvorligt, og at man er på vej med tiltag, der skal hjælpe.
”Vi har allerede taget højde for klimaændringerne i vores spildevandsplan, men det er desværre ingen garanti mod oversvømmelser, når vi oplever skybrud. Derfor har vi også vedtaget en ret så seriøs beredskabsplan, der skal afhjælpe konsekvenserne ved skybrud. Desuden arbejder vi i øjeblikket med en klimatilpasningsstrategi, hvor vi vil prioritere tiltag, der mindsker oversvømmelserne. I den forbindelse er vi også opmærksomme med udfordringerne omkring Stenløse Å, men vi står ikke med en færdig løsning endnu. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at oversvømmelserne ved Værebro Å ikke har noget med Stenløse Å at gøre. Stenløse ligger fem meter højere oppe end ådalen i Værebro,” skriver altså Ida Bode.

Publiceret 06 December 2012 08:00