Minister:

Fourening fra lossepladser skal under lup

Miljøministeren vil have ændret jordforureningsoven, så også forurening af vandløb og åer hører under loven. Værebro Ålaug kalder forslaget for en stor sejr for Ådalen

Miljøminister Ida Auken vil ændre jordforureningsloven, så regionerne kan tage hånd om gamle forurenende lossepladser som Sørup Losseplads, som truer vandmiljø og internationale naturbeskyttelsesområder.
Se tv-klip: Her løber gift og kemikalier direkte ud i å
"Vi bliver nødt til at vide, om forurening fra eksempelvis gamle lossepladser ligger og siver til vores åer og vandløb. Derfor vil jeg have ændret reglerne, så regionerne fremover også tager sig af de jordforureninger, der udgør en fare for vores natur og vandmiljø, siger miljøminister Ida Auken.
Regionerne fokuserer i dag på jordforureninger, som kan skade menneskers sundhed eller drikkevand, fordi jorden omkring boliger, børneinstitutioner eller drikkevandsboringer er forurenet. De nye regler skal sikre, at regionerne inden 2018 har fået overblik over, hvilke jordforureninger der truer vandmiljø og natur, så de kan prioritere indsatsen og sætte ind der, hvor det er nødvendigt.
"Vi skal undgå hovsa-løsninger, hvor gravemaskiner sættes i gang de forkerte steder i landet. Derfor afsætter vi nu tid til, at regionerne kan kortlægge de jordforureninger, der truer vres vandløb, søer og have. Kun på den måde sikrer vi en effektiv miljøbeskyttelse. Lovforslaget giver dog samtidig regionerne mulighed for at handle her og nu, hvis de finder frem til grunde, hvor forurening siver ud og skader internationale naturområder, siger miljøminister Ida Auken.
Se tv-klip: Her løber gift og kemikalier direkte ud i å

Ålaug jubler

Hos Værebor Åluag, som gentagende gange har gjort opmærksom på en mulig forurening af Værebro Å fra den nærliggende Sørup Losseplads, vækker lovforslaget begejstring.
"Det er en stor sejer for vores Ådal og samtidig et helt nødvendigt tiltag for at beskytte vores grundvand. En stor tak til Ida Auken, hun har lyttet til os," siger Keld Stenlien Hansen formand for Værebro Ålaug.
Han glæder sig over, at der nu vil blive holdt øje med de mange gamle lossepladser i Egedal Kommune
"Os der har boet i området i generationer er meget bevist om disse depoter af affald. Vi bor i et område med mange gamle råstofgrave, som typisk blev fyldt op med affald i tiden med det store forbrugsboom i 60'erne og frem til, vi fik kontrol med vores affald," siger Keld Stenlien Hansen, som mener at mange af affaldsdepoterne indeholder langt mere farligt affald, end man tror på grund af den manglende kontrol af datidens lossepladser.
"Vi ser ikke alle disse lossepladser oprenset i den nærmeste fremtid, derfor må vi følge udviklingen tæt ved regelmæssigt at undersøge, hvad der siver ud. Herefter må vi vurdere, hvor der skal sættes ind med afværgeforanstaltninger," siger han.

Publiceret 13 December 2012 06:00