Byråd siger ja til Værebro Å-fredning

Som Lokalavisen Egedal tidligere har beskrevet, så er arbejdet med en fredningsplan for et 612 ha stort område af Værebro Ådal sat i søen af Danmarks Naturfredningsforening og Egedal Kommune. Onsdag kom planerne et stort skridt nærmere, da et flertal i Egedal og Roskilde Byråd stemte for fredningsplanen, der blandt andet byder på 14 kilometer nye trampestier. Samtidig kan planen forbedre vilkårene for biologien i området ved at man får ret til at lave naturpleje på privatejede arealer.

null

Publiceret 04 March 2013 07:15