Plan mod oversvømmelser vedtaget

Af
Af Mette B. Sørensen

Ved tirsdag aftens kommunalbestyrelsesmøde blev der nikket ja til den plan, der skal sikre borgerne langs Stenløse Å mod oversvømmelser.
Det såkaldte “Klimaprojekt Egedal By” indeholder planer om at opkøbe privat jord opstrøms åen, som skal bruges til en form for forsinkelsesbassin. Derudover skal der etableres en dæmning, som skal sikre at vandet - ved skybrudslignende tilstande - i stedet for at løbe ind i borgernes haver og huse løber ud i forsinkelsesbassinet.
Der blev ligeledes nikket ja til planerne på et møde hos Egedal Forsyning mandag aften, og der er således “frit slag” til at sende en ansøgning af sted til Forsyningssekretariatet for udvidelse af prisloftet for taksterne for 2014. En ansøgning, der er central for projektet, da det planlægges finansieret via taksforhøjelser.

null

Publiceret 22 March 2013 00:00