Et vådområde-projekt i millionklassen i Værebro Ådal er blevet opgivet. (Foto: JK)

Et vådområde-projekt i millionklassen i Værebro Ådal er blevet opgivet. (Foto: JK)

Vådområdet i Værebro Ådal skrinlægges

Et vådeområde-projekt i million-klassen i Værebro Ådal bliver nu droppet

Af
Af Mette B. Sørensen

Et kæmpe vådområde på over 100 hektar i Værebro Ådal på en tre kilometer lang strækning mellem Hovevej og Frederikssundsvej bliver nu droppet.
Projektet, som staten havde sat 7,8 millioner kroner af til, var en del af regeringens store natur og miljøinitiativ "Grøn Vækst" fra 2009, og havde til formål at nedbringe mængden af kvælstof i oplandet til Roskilde Fjord.
"Jeg synes, det er et godt projekt, og jeg var glad for, at vi kunne bidrage til den fælles opgave, det er at reducerer mængden af kvælstof, så selvfølgelig er jeg ked af, at det ikke bliver til noget," siger Ida Bode, formand for Teknik- Miljøudvalget i Egedal Kommune om det skrinlagte projekt.
For at projektet kunne realiseres krævede det, at NaturErhvervsstyrelsen kunne komme til enighed med lodsejerne i ådalen omkring overtagelse af den berørte jord. Og netop den del af projektet, har tilsyneladende været den centrale årsag til, at projektet nu er droppet. Ifølge referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets seneste møde ønskede en central lodsejer ikke at deltage.

Staten har forhandlet

En detalje Ida Bode dog ikke vil udtale sig om, da det er at gå i detaljer om sagen, lige så vel som at hun heller ikke kan udtale sig om forhandlingerne mellem lodsejerne og NaturErhvervsstyrelsen:
"I forhold til forhandlignerne så er det staten, der har stået for den del af sagen, det har vi ikke været involveret i, så det kan jeg ikke udtale mig om."
Men det kan Claus Madsen, agronom og miljø- og planterådgiver, som har været rådgiver og forhandler for den pågældende lodsejer, der er udnævnt til at være skyld i, at projektet skrinlægges.
"Den begrundelse er simpelthen ikke rigtig. Lodsejeren ville gerne sælge sin jord," siger Claus Madsen og forklarer, at med 47 hektar jord i spil, var det mere end halvdelen af landmandens jord, der skulle være en del af det store vådområde.
"Han fik et tilbud om 2,6 million kroner for jorden, men det er alt for lidt set i forhold til, hvad det betyder for hans ejendom. Han vil hverken kunne udnytte sine bygninger eller maskiner optimalt, hvis han skal sælge halvdelen af sin jord," siger Claus Madsen, og understreger at hele affæren har taget hårdt på landmanden:
"Den lille lodsejer bliver noget presset, når den offentlige tromle kommer."

Kommer ikke et nyt projekt

Ifølge Ida Bode er der ikke udsigt til, at Egedal Kommune prøver at finde frem til et andet projekt, der kan være med til at nå det fælles mål om at nedbringe kvælstofmængden i oplandet til Roskilde Fjord og Isefjorden.
"på nuværende tidspunkt har administrationen vurderet, at der er andre projekter i andre kommuner, som er mere oplagte. Det er klart, at hvis vi leder med lys og lygte, ville vi måske godt kunne finde frem til noget, men der er andre, der er længere fremme og som derfor har projekter, der er mere oplagte," siger Ida Bode.
Har kommunen postet nogle penge i det her projekt i form af jordopkøb eller andet?
"Nej, det staten, der har stået for den del af projektet. Det vi har bidraget med har været mandetimer, og dem har vi fået dækket. Selvcfølgelig kan man sige, at man næsten altid bruger flere mandetimer end beregnet, men ellers har vi ikke tabt noget på projektet."

Fakta

Projektet i Værebro Ådal var et ud af flere projekter i vandoplandet til Roskilde Fjord og Isefjord. Tilsammen skal projekterne fjerne 23 tons kvælstof om året i oplandet til Roskilde Fjord. Projektet i Værebro Å skulle fjerne 6,5 tons kvælstof, og Fødevareministeriet gav i sommeren 2011 tilsagn om 7,8 millioner kroner til projektet.
Baggrunden for projektet er Regeringens store natur og miljøinitiativ "Grøn Vækst" fra 2009, hvor det bl.a. er besluttet, at der skal laves 10.000 - 13.000 hektar vådområder og ådalsprojekter i Danmark i perioden 2010-2015 inden for aftalte rammer og vandoplandsdistrikter for at nedbringe næringsstofbelastningen til hav- og fjordområderne.
Kilde: Egedal Kommune

null

Publiceret 18 April 2013 05:30