Danmarksmester i inddragelse af den private ejendomsret

Af Bendt Tranekjær Tranekærvej 7, Ølstykke, Kandidat for Liberal Alliance til kommunalbestyrelsen
Egedal Kommune udvikler sig til at være danmarksmester i inddragelse af ejendomsret uden grund og uden at give fuldstændig erstatning til ejerne af ejendommene. Dette sker på trods af et stort borgerligt flertal i kommunalbestyrelsen. Omfanget og betydningen af vedtagelserne ”opdages” åbenbart først, efter at vedtagelsen er sket i kommunalbestyrelsen.
Sidste skud på stammen er vedtagelsen om udlægning af de såkaldte BNBO-områder ved drikke- vandsboringer. En sen aften på et kommunalbestyrelsesmøde vedtog kommunalbestyrelsen at inddrage 900 ha til BNBO uden saglig og faglig begrundelse og uden høring af de berørte ejere af arealerne. Kommunalbestyrelsen har uden videre givet administrationen bemyndigelse til at give påbud til både husejere, virksomheder og landbrug om, hvordan de må behandle deres arealer. Ingen har åbenbart opdaget, at Miljøministeren faktisk forsøger at bruge Egedal Kommune som prøveklud på området, og administrationen har ”glemt” at fortælle kommunalbestyrelsen dette før vedtagelsen.
Liberal Alliance går ind for, at vi skal have rent vand i vores vandløb, rent drikkevand og en god natur at være i. Men hvis man skal inddrage folks ejendomsret til formålene, skal det ske efter nødvendighedsprincippet og med faglig, saglig og åben begrundelse. Ikke blot fordi det kan give beskæftigelse til Kommunens administration, eller fordi en SF-minister skal have noget at profilere sig på.
Den private ejendomsret er fundamentet for, at vi kan låne penge til at købe hus og virksomhed for, derfor mener Liberal Alliance, at ejendomsretten forsat skal være ukrænkelig. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune skal kun begrænse borgernes ejendomsret, hvis det er absolut nødvendigt og velbegrundet.

Publiceret 08 November 2013 00:00