Jorden er giftig i Egedal

Mere end 70 steder i Egedal har Region Hovedstaden registreret forurening i jorden. Også I Jyllinge er jorden giftig

Af
Af Mette B. Sørensen

Klorede opløsningsmidler, tungmetaller, lossepladsperkolat, kviksølv, BTEX'er, og trichlorethylen.
Det skorter ikke på stoffer i Egedal og Jyllingess muldjord, som helst ikke burde være der.
Det viser en opgørelse over forurenede områder, som Region Hovedstaden har udført og som DR har visualiseret via et interaktivt kort på dr.dk.
Der er blandt andet fundet forurening i jorden under P-pladsen ved Rema 1000 og Netto i Veksø, i jorden ved Toppevad, i jorden ved Ølstykke lodseplads, i jorden ved den gamle industrihavn i Jyllinge samt ikke mindst i jorden ved flere villaområder.
Ifølge Region Hovedstaden, er der dog ingen grund til at frygte for sin sundhed, når man fx. parkerer bilen ved Rema 1000 eller går en tur i et område med forurening.
"Når vi finder forurening, giver vi altid de berørte grundejere besked om, hvilken forurening, der er tale om, om der er en risiko, og om regionen på et tidspunkt vil foretage nærmere undersøgelse og evt. oprense forureningen helt eller delvist. De berørte grundejere har derfor alle fået besked, om forureningen på deres grund. De har også fået besked om, hvorvidt de bør følge råd og vejledning. Borgerne skal ikke være bange for at opholde sig på p-pladsen og i supermarkedet, selv om jorden er forurenet," siger Region Hovedstadens miljødirektør Sune Impgaard Schou, som heller ikke ser noget farligt i at gå en tur på den gamle industrihavn i Jyllinge.
"På ældre havnearealer, hvor nogle måske vælger at gå tur, går man næppe og roder i jorden. Som udgangspunkt skal man derfor ikke være bekymret for at gå en tur ved havnen, selv om der er fundet forurening i jorden," siger han.

Brug handsker

Selvom borgerne i Egedal og jyllinge ikke skal gå rundt og bekymre sig, er der alligevel en del af jorden, som er så forurenet, at man ikke bør være i kontakt med den, lyder rådet fra miljødirektøren.
"Generelt bør man ikke være i kontakt med forurenet jord. Det er derfor, vi anbefaler, at man bruger handsker, hvis man bor på en grund, hvor jorden er forurenet,"siger Sune Impgaard Schou og fortsætter:
"Nogle stoffer – de kræftfremkaldende - er dog mere farlige for menneskers sundhed end andre stoffer. Klorerede opløsningsmidler er kræftfremkaldende stoffer. Det er stoffer som selv i små koncentrationer kan ødelægge drikkevandet. Ligesom stofferne kan dampe op af jorden og ind i bygninger. Er der tale om en bolig, kan koncentrationen af stofferne i nogle tilfælde være så stor, at der kan være et problem for indeklimaet og dermed for menneskers sundhed. I disse tilfælde udfører vi en indsats for at mindske forureningen, så beboerne kan bo i huset uden at blive påvirket af forureningen,"
Der er dog steder i Danmark, hvor det har været nødvendigt at genhuse folk, fordi forureningen har været direkte skadelig for dem. Men det ikke tilfældet i Egedal.

Vente 50 år

"Vi har ikke kendskab til forurening i Egedal Kommune, der er så kraftig, at det er nødvendigt at genhuse beboerne andre steder," fortæller Miljødirektøren. Selvom det ikke ligefrem er nødvendigt med en genhusning, er der sandsynligvis mange, der gerne så den giftige jord på deres grund fjernet så hurtigt som muligt.
Der er dog ikke ligefrem udsigt til hurtig proces.
Ifølge Miljødirektøren findes der nemlig så mange giftgrunde i Regionen, at der kan gå helt op til 50 år, før der er sket en indsats på samtlige forurenede grunde i regionen og altså herunder Egedal og Jyllinge.
"At vi prioriterer de værste forureninger først, betyder også, at grundejere i mange tilfælde må vente i mange år, før vi kommer til deres grund," forklarer Sune Impgaard Schou.

Ikke slemt i Egedal

Selvom der er mere end 70 grunde, som er forurenet i Egedal Kommune, er kommunen ikke særligt fyld med gift set i forhold til resten af regionen - faktsisk snarer tværtimod.
"Set i forhold til antallet af kortlagte grunde i en række andre kommuner i Region Hovedstaden er der relativt få kortlagte grunde inden for Egedal Kommune. Der er fx i kommunerne på Københavns Vestegn og i Københavns og Frederiksberg kommuner et markant større antal kortlagte grunde, hvilket skal ses i lyset af, at der dér findes en række ældre industriområder," siger Sune Impgaard Schou.

Gode råd

om udgangspunkt lyder anbefalingen fra Region Hovedstaden, at man ikke bør røre ved forurenet jord. Derfor anbefaler regionen, at man følger nedenstående fem gode råd, hvis jorden i haven er forurenet.
- At dække bar jord med græs eller fliser
- At børn ikke leger direkte på den bare jord, men at der er bund i sandkasser
- At bruge handsker ved havearbejde
- At vaske hænder efter kontakt med jorden, og
- At dyrke grøntsager i planteposer, krukker eller højbede.
Er din jord giftig
Du kan se, på hvilke grunde, der er fundet forurening på www.dr.dk under nyheder og temaet “Jorden er giftig”.
Og vil du tjekke, hvilke grunde der er prioriteret til indsats i år og inden for de nærmeste år, så kan du se det på Region Hovedstadens hjemmeside www.regionh.dk/jordforurening.

Publiceret 12 December 2013 06:00