Planen om at udvide transformer-stationen i Hove har fået bylauget på banen.

Planen om at udvide transformer-stationen i Hove har fået bylauget på banen.

Hove Bylaug frygter mere støj

Udvidelsen af transformer-stationen bliver ikke godt modtaget

Af
Kenneth Tanzer

Kenneth Tanzer

Som Lokalavisen Egedal kunne fortælle i oktober, så vil Energinet.dk bruge 60 millioner kroner på en udvidelse af den nuværende transformer-station på Hovegård.
Men hos Hove Bylaug bliver million-investeringen ikke ligefrem modtaget med hurra-råb og klapsalver.
Tværtimod udtrykker bylauget deres bekymring i et svar til Naturstyrelsen.
“Landsbyen Hove ligger tæt på Hovegård Transformerstation. Ifølge det fremsendte ideoplæg, så vil Hovegård blive udvidet. Dette vil ifølge ideoplægget medføre, at der kommer øget støj i landsbyen, indleder bylauget i sin skrivelse.
“Allerede med den eksisterende transformerstation er der ved visse vejrforhold og stor belastning på transformeren betydelige støjgener flere steder i byen. Dette har tidligere været nævnt for DONG,” skriver Hove Bylaug.
Også udsigten til at være nabo til et fredet område bliver nævnt i brevet.
“Vi vil desuden gøre opmærksom på, at Fredningsnævnet for Østsjælland jævnfør “forslag om fredning af Værebro Ådal i Roskilde Kommune og Egedal Kommune” vil frede et område, som er nabo til Hovegård, blandt andet med formålet at skabe et rekreativt naturområde,” lyder det fra bylauget, som til sidst kommer med en løsning.
“I forbindelse med udvidelsen af transformerstationen vil det efter vores opfattelse være nødvendigt at placere transformeren i en bygning for at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastning,” skriver de.
Efter planen, så begynder udvidelsen i midten af 2016. Frem til midten af 2017 skal anlægsarbejdet laves og beplantningen af bæltet.
Derefter skal man bruge et år til at lave alt det elektriske arbejde, så man er klar til midten af 2018, hvor ibrugtagningen af den nye del af Hovegård starter.

Publiceret 24 November 2014 06:00

SENESTE TV