Borgmesterens nytårstale

Egedal Kommunes borgmester Willy Eliasen (V) ser tilbage på året der gik og frem mod opgaverne i 2015

Året 2014 blev det første år for det nye byråd. For nogle af de nyvalgte byrådsmedlemmer er det første gang, at de sidder i et byråd.
De fleste har, når de går ind i det kommunalpolitiske arbejde, visse forestillinger om, hvordan det er og hvad de vil. Tit slår disse forventninger ikke til. Man bliver ramt af virkeligheden, en virkelighed, der er styret af økonomi og politiske muligheder.
Og så skete der det, som lige så ofte sker, at forudsætningerne bliver ændret. Finansministeriet nedskrev forventningerne til kommunernes økonomiske muligheder. Det betød kontant for Egedal Kommune, at skattegrundlaget blev nedskrevet.
Dermed blev mulighederne ændret for, hvad vi politikere havde forestillet os at sætte i gang i den nye byrådsperiode.
Men allerede i 2010 besluttede Byrådet i enighed at gennemføre en økonomisk opretningsplan. Det var både en modig og nødvendig beslutning. Denne beslutning har stået ved magt lige siden, også ved budgetlægningen for 2015. Det er der god grund til at rose politikerne for.
Det betød, at vi måtte være tilbageholdne med at komme med vores ønsker til politiske tiltag. Det ramte alle de politiske partier. Og store og vanskelige tiltag er der i øjeblikket nok af. Jeg tør godt sige, at vi som politikere har ”hænderne fulde”.
Jeg tror, at de nyvalgte politikere fra tid til anden kan have svært med tidsmæssigt at få alle ender til at nå sammen. Vi løber fra det ene til det andet. Sådan er det, og kan ikke være anderledes. Borgernes forventninger til, hvad vi kan som politikere vokser stadig.
Man har næsten ikke kunnet undgå at se, at vi er i fuld gang med at udskifte lysmaster rundt om i kommunen. Ca. 3.700 faktisk og i første omgang. Det totale antal master ligger i nærheden af 11.000. En kæmpe omgang at styre, men som ser ud til trods alle besvær, at gå planmæssigt.
Skolereformen fylder rigtig meget for alle; elever, lærere, pædagoger, forældre og politikere. Her er vi slet ikke i mål endnu, og der vil gå lang tid inden vi er det. I skrivende stund er den nye ordningen kun fire måneder gammel. Jeg skønner, at der faktisk vil gå et skoleår før vi har et overblik over, hvordan reformen reelt virker i dagligdagen.
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi nok skal komme i mål. Det kræver imidlertid, at alle vil i mål sammen, og hvor man husker på ikke at tabe børnene af syne. Det kræver engagement, omstillingsparathed, imødekommenhed og ikke mindst loyalitet over for reformen.
På ældreområdet udvider vi meget. Det er en bydende nødvendighed, da antallet af ældre vokser betydeligt i de kommende år. Lige nu opfører vi 72 plejeboliger, der bliver bygget sammen med Egedal Sundhedscenter og vi er i gang med se på, om Damgårdsparken er hensigtsmæssigt indrettet.
Vi har også fået taget det nye Rådhus og Sundhedscenter i brug. Allerede nu kan vi se, hvor godt det har været, at få de ansatte samlet ét stedi stedet for at sidde syv forskellige steder.
Vi har fået et fantastisk hus og center, som ser ud til at fungere godt og vil blive et samlingspunkt i vores kommune. Det er med til at løfte Egedal op over ligusterhækken. Det var bl.a. dét, der var hensigten med byggeriet.
At Dronningen ville besøge Egedal Kommune løftede hele arrangementet op i en højere enhed og gjorde tirsdag den 18. november til en særlig festlig dag, som glædede mange.
Og fremtiden? Inden for det nærmeste år vil vi fuldføre de ting vi har sat i gang. En af de ting, som har høj prioritet er Stenløse Kulturhus, hvor vi vil begynde med at genetablere et bibliotek i Stenløse by.
Glemmes skal ej heller, at økonomien fortsat har høj prioritet i byrådsarbejdet.
Det nye byråd har i det forgangne år samarbejdet på en god og konstruktiv måde. Det ser jeg gerne fortsætter, da det dels giver gode beslutninger og dels gavner borgerne i Egedal.
Jeg ønsker alle i Egedal Kommune et godt nytår.
Willy Eliasen
Borgmester

Publiceret 01 January 2015 06:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV