Flere friske ældre udsætter hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg udskydes nu til 80 års-alderen

roskilde De forebyggende hjemmebesøg, som kommunerne ifølge loven skal tilbyde årligt til alle borgere, der er fyldt 75 år, udskydes nu til 80 års alderen. Det skyldes, at mange ældre er så friske, når de fylder 75 år, at der ikke er behov for møderne. Til gengæld er der yngre, udsatte ældre i særlige risikogrupper, som kan have gavn af tilbuddet. Folketinget har derfor fra 1. januar ændret lov om social service, så aldersgrænsen for de årlige forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til 80 år. Borgere på 75 år vil fortsat blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvor det afklares, om de har behov for yderligere besøg, inden de fylder 80 år.

Rigtig vej at gå

Herudover får borgere i alderen fra 65 til 79 år, som er i en vanskelig livssituation, og som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer, tilbud om målrettede forebyggende hjemmebesøg. De forebyggende hjemmebesøg tilbyder råd og vejledning om sundhed og forebyggelse samt informerer om aktiviteter og muligheder i lokalområdet. “Jeg synes det er den rigtige vej, at vi målretter tilbuddene til dem, der har mest brug for dem. Det gør vi nu med de forebyggende hjemmebesøg. Vi har gode erfaringer med at bruge besøgene til at forebygge ensomhed blandt ældre borgere, og nu udvider vi dem til flere målgrupper, fx borgere, der for nylig har mistet deres ægtefælle,” siger Morten Gjerskov, der er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Andre i alderen 65-79 år, der vil få tilbudt forebyggende hjemmebesøg, er ægtefæller/partnere til alvorligt syge og til nyindflyttede på plejecentre, borgere, der kommer fra sygehus til genoptræning eller kommer hjem efter de har været i kommunal døgnrehabilitering.

Publiceret 30 January 2016 06:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV