Skuffende tal i ny kvalitetsredegørelse:

Færre timer med linje-faglærere på Egedals skoler

Flere timer på de lokale folkeskoler i Egedal Kommune gennemføres af lærere, der ikke er uddannet i dét fag, de underviser i. Især to skoler halter efter landsgennemsnittet

Af
Kenneth Tanzer

Kenneth Tanzer

Det halter med undervisningskompetencen på folkeskolerne i Egedal Kommune.
Det fremgår af kommunens kvalitetsredegørelse for folkeskolen 2015/16.
I 2014/15 lå Egedal Kommune med en samlet kompetencedækning på 86,4 procent, men i 2015/16 er tallet faldet til 82,5 procent, hvilket er lige under landsgennemsnittet.
“Jeg finder de nye tal ganske bekymrende, men det har desværre været billedet siden den store lærerafgang i 2014, så jeg er ikke overrasket,” siger Rikke Mortensen (B), næstformand i Børne- og Skoleudvalget i Egedal Kommune.
Kompetence-dækningen dækker over lærere, der har en efteruddannelse, videreuddannelse eller et længerevarende kursusforløb, som vurderes til at give dem kompetencer svarende til en undervisningskompetence.
Men som redegørelsen viser, så er der fortsat ansat flere ikke-uddannede lærere på skolerne i Egedal.
“Efter min mening er denne tilbagegang alarmerende. Det giver desværre en risiko for et kvalitetstab i undervisningen. I januar var 82 ud af 480 lærere ikke-uddannede i Egedal. Det er alt for mange, og det siger lidt om vores udfordringer,” siger Steen Madsen, formand for Egedal Lærerkreds.
Et kig bag tallene viser, at planlagte undervisningstimer med kompetencedækning bliver opretholdt i større fag som dansk, matematik og engelsk.

Bækkegårdsskolen halter

Her ligger Egedal enten over eller tæt på landsgennemsnittet, men kigger man på kompetencedækningen pr. skole, så er tallene knap så positive.
Således var blot 72, 1 procent af planlagte undervisningstimer på Slagslunde Skole i 2015/16 dækket med kompetence-dækning. Lærkeskolen i Stenløse og Balsmoseskolen i Smørum lå på henholdsvis 77,5 procent og 79,7 procent, mens Bækkegårdsskolen i Ølstykke blot havde 71,4 procent kompetence-dækning - et godt stykke væk fra landsgennemsnittet på små 85 procent.
“Slagslunde er en mindre skole, så det kan måske forsvares, men hverken Lærkeskolen eller Bækkegårdsskolen må ligge så lavt. Det er skuffende og skal forbedres,” siger Rikke Mortensen til Lokalavisen.
I redegørelsen fremfører distriktsskolerne, at det er svært at rekruttere lærere med de linjefag de mangler, ligesom lærernes kombinationer af linjefag er med til at vanskeliggøre den generelle dækning, da det ikke er muligt at fagfordele nok timer til de enkelte lærere indenfor deres fagområder.
En forklaring, som Steen Madsen kan nikke genkendende til.

Har mistet masser af rutine

“Vi mistede en masse rutine og erfaring, da flere lærere valgte at forlade vores skoler i 2014. Lige siden har vi haft svært ved at rekruttere lærere, hvilket der er flere årsager til. I gennemsnit ligger vi 2000 kr. lavere i månedsløn pr. lærer i forhold til nabokommunerne. Det spiller ind i forhold til den svære rekruttering, men vi lider også under, at der ikke er nok fokus på linjefags-uddannelse af de tilbageværende lærere. Der bliver ganske enkelt brugt for få ressourcer på uddannelse, så vores lærere kan dække flere fag,” siger Steen Madsen, som ikke kan se, hvordan Egedal Kommune skal nå sin målsætning om fuld kompetencedækning i 2020.
“Vores skoler i Egedal er udsultede, så det er slet ikke realistisk under de nuværende rammer. Skal vi standse udviklingen og få flere uddannede lærere til kommunen, så kræver det flere økonomiske midler, men vi har netop indgået en ny fælles forståelse af administrationsgrundlaget. Det er et skridt i den rigtige retning, da det blandt andet giver lærerne mulighed for at forberede sig andre steder end på skolen. Den aftale kan forhåbentlig tiltrække lærere udefra,” siger Steen Madsen, som får opbakning af Rikke Mortensen.
“Administrationsgrundlaget er et godt og vigtigt signal. Det kan være med til at ændre billedet, så kvalificerede lærere gerne vil komme til Egedal. Lønnen spiller også en rolle, men alt i alt handler det om at forbedre den samlede pakke. Lige nu er vores pakke ikke super attraktiv. Det har den ikke været længe, så vi skal kigge grundigt på, hvordan vi kan gøre det bedre,” siger Rikke Mortensen.

Publiceret 20 April 2017 06:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV