Børnehus i Jyllinge fører an med topkarakter:

Stor tilfredshed med kommunens dagtilbud

Roskilde Kommunes dagtilbud får flotte karakter for trivsel og læring. Især hos børnehus i Jyllinge er tilfredsheden stor

Det går generelt godt i kommunens dagtilbud. Både børn, forældre og pædagogiske medarbejdere oplever, at børnene trives, og at de lærer noget.
Det viser en ny undersøgelse af børns og voksnes oplevelse af kvaliteten i Roskilde Kommunes dagtilbud, som også markerer fremgang på alle områder siden en tilsvarende undersøgelse i 2014.
Efter undersøgelsen i 2014 er der sat ind på fire områder i dagtilbuddene, bl.a. med at begrænse støj, larm, drillerier og grimt sprog, og med at udvikle miljøer, hvor der både er plads til stille og vilde lege.
“Dagtilbuddenes indsatser i forhold til børnenes trivsel, udvikling og læring virker. Det kan vi se af undersøgelsen, og det er også det vi hører fra de pædagogiske tilsyn og fra lederne. Der er virkelig fokus på, at dagtilbuddene indrettes så de stimulerer børnenes læring, trivsel og udvikling. Men vi har stadig nogle udfordringer med støj, omgangstone og drillerier, som der skal arbejdes videre med,” siger formand for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen.
Resultaterne af undersøgelsen fra 2014 viste en høj pædagogisk kvalitet i dagtilbuddene. Alligevel viser resultaterne fra den nye undersøgelse, at respondenterne oplever, at kvaliteten er forbedret indenfor de fleste af undersøgelsens spørgsmål.
87 procent af børnene er næsten altid glade for at gå i børnehave. 85 procent af forældrene har samme oplevelse som deres barn. For de pædagogiske medarbejdere er oplevelsen af deres børnegrupper at næsten alle (98 procent) næsten altid er glade for at gå i børnehave.

Flotte tal fra Jyllinge-hus

Næsten alle børn (98 procent) oplever, at nogle eller mange voksne i børnehaven kan lide dem, og børnene kan også godt lide nogle eller mange voksne (99%) i børnehaven.
Ét af de steder, hvor tilfredsheden er størst, er i børnehuset Nordstjernen i Jyllinge. Her svarer 96 procent af børnene, at de voksne altid hjælper, hvis man bliver drillet. 92 procent har gode venner, 92 procent oplever at de voksne kan lide dem og 92 procent er mest glade, når de er i børnehave - til sammenligning er tallet 81 procent på kommunalplan.
Endelig har 85 procent svaret, at de oplever, at altid lærer noget nyt - på kommunalt plan er tallet 77 procent.

Publiceret 21 April 2017 08:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag Lokalavisen Egedal
SENESTE TV

Læserbrev:

Store forskelle på offentlige lønninger i Egedal

Af Jens Holst, Hyldekær 55, 2765 Smørum. I forbindelse med den indeværende krise på det offentlige arbejdsområde, hvor vi i skrivende stund ikke kender udfaldet af konflikten, så dukker der hele tiden interessante informationer op om de offentlig ansattes løn og arbejdsvilkår. Der har fra den ene side været ført påstande om, at de offentlig ansattes lønninger er steget mere i forhold til de private. Og det viser sig desværre, at Sofie Løhde har ret: Nogle journalister har sat sig for at undersøge, hvilke offentligt ansatte som er højst lønnet, en top 100 liste. Og gæt hvem som kommer ind på en suveræn førsteplads, foran kommunaldirektørerne fra Århus, Odense og København. Med en årsløn på 2,6 mill ligger vores mand forrest i feltet, knap 0,4 mill foran Odenses. Egedal Kommune har ry for ikke at være lønførende, når det gælder aflønning af lærere, pædagoger, sosu’er mm, men her har man altså valgt at gøre en undtagelse. Selvfølgelig skal man starte et sted, så jeg vil som læreransat håbe på, at det snart drypper lidt på degnen....