Fædre fandt store fejl i Egedal Kommunes fordeling af nye skolebørn:

Nu skal afstands-beregning og vedtægter kulegraves

Andreas Lyngsø og Martin Gramstrup fra Stenløse har fundet tydelige revner i kommunens pladsfordeling af kommende skoleelever. Centerchef Egon Agerlin beklager fejlene og lover klare retningslinjer, når der til næste år igen skal fordeles nye 0. klasser

Af
Kenneth Tanzer

De smiler med det ene øje, mens de græder med det andet.
Andreas Lyngsø og Martin Gramstrup fra Stenløse gør status efter flere måneders skolekamp mod Egedal Kommune.
En kamp, som har resulteret i, at deres piger Carolina (datter til Andreas Lyngsø, red) og Ida (datter til Martin Gramstrup, red) nu skal starte i 0. klasse på Veksø Skole, selvom de begge bor i Stenløse - få hundrede meter fra deres ønskede skole, nemlig Lærkeskolen.
“Det er vi naturligvis ikke tilfredse med, for vi har jo stadig meget svært ved at forstå, hvorfor kommunens mangelfulde pladsfordeling skal ramme vores familier og sende vores børn ud på en skole, som ligger hele 3,6 km. fra vores hjem. Det giver absolut ingen mening,” siger Andreas Lyngsø, inden Martin Gramstrup tager ordet.
“I mit tilfælde har det været meget frustrerende at opleve, at min datter blev revet væk fra venner og veninder. Der var 15 børn i børnehavegruppen, der skulle starte i skole, og her kom de fjorten andre børn på Lærkeskolen. Min datter blev som den eneste eksluderet fra nærmiljøet. Det var rigtig hårdt at skulle fortælle Ida, at hun ikke skulle starte i skole med alle veninderne. Som uddannet pædagog finder jeg denne måde at fordele børn på fuldstændig uacceptabel og umenneskelig,” siger Martin Gramstrup.

Fejl-beregninger

Men når der også er plads til et skævt smil hos de to, så skyldes det, at deres timelange research med alt fra mail-korrespondance til begæring om aktindsigt nu har kastet en sejr af sig.
Egedal Kommune bekræfter nemlig overfor Lokalavisen - og på skrift til Andreas Lyngsø og Martin Gramstrup, at man har fejlet i fordelingen af de kommende skolebørn.
“Ja, vi har lavet fejlberegninger i forhold til afstanden fra skole til hjemmet. Fejlene er sket i vores afstandsberegningsark, hvorfra klasseplaceringerne bliver lavet. Derudover har vores styrelsesvedtægter ikke været nok tydelige og gennemskuelige,” siger Egon Agerlin, centerchef for Skole- og Dagtilbud i Egedal Kommune.
I en mail til Andreas Lyngsø og Martin Gramstrup kommer Egon Agerlin også med en beklagelse, som i sidste ende har ført til to uretmæssige elev-placeringer.
“Det er fejl, som vi ikke er stolte af i Distriktsskole Stenløse,” skriver han blandt andet.
Overfor Lokalavisen Egedal uddyber han, hvorfor Carolina og Ida, trods forkerte afstandsberegninger, alligevel er havnet på Veksø Skole.

Skal rettes til

“Fordeling af skolebørn er blevet anderledes i forhold til tidligere. Der er mange hensyn at tage - ét af dem er at fylde skolerne op. I dette forløb kunne vi konstatere, at vi var nødt til at fylde Veksø Skole. Derfor er nogle børn, som har ønsket Lærkeskolen, fået Veksø Skole,” siger Egon Agerlin, som ikke lægger skjul på, at fejlene skal rettes op hurtigst muligt.
“Hvis kriterierne i forhold til vores styrelsesvedtægter ikke er gennemskuelige for forældrene, så er det vores opgave at finde nogle retningslinjer, som klart og tydeligt fremgår af styrelsesvedtægten for skolevæsenet. Det må vi tilrette inden fordelingen af 0. klasser til foråret 2018,” siger Egon Agerlin.
Kan du garantere, at de her fejl ikke gentager sig ved den næste fordeling?
“Jeg kan love, at vi fremover vil benytte et måleapparat, som måler den rigtige afstand mellem skole og hjem. Vi skal finde ud af, om Krak er det rigtige redskab, når vi snakker cykelafstand. For os er det vigtigt, at udmålingen af afstanden sker ved brug af ens måleprogram.”
I forhold til sagen om Carolina og Ida, hvorfor reagerede du ikke noget før, da du blev præsenteret for fejlberegningen?
“Det er sådan, at vi har en skoleleder i distriktet, som leder og fordeler elever ud på de forskellige pladser. Det sker efter vores vedtægter, men da jeg bliver bekendt med fejlen i forhold til Carolina og Ida, så ser vi på sagen igen. Der er pigerne dog blevet introduceret for Veksø Skole.”
En påstand, som Andreas Lyngsø blankt afviser.

Blev ikke taget alvorligt

“Det er ikke rigtigt. Vi fremlagde det her for skoleledelsen og Egon Agerlin inden Carolina og Ida besøgte Veksø Skole med børnehaven. Vi følte ikke, at vores sag blev taget alvorligt, indtil vi insisterede på at give Egon Agerlin et indblik i sagens omfang,” siger Andreas Lyngsø, som stadig er rystet over kommunens fejl.
“Via en aktindsigt har jeg lavet en gennemgang af 28 elever, som havde ønsket Bækkegårdsskolen i Ølstykke, og som ikke gik under søskendegaranti. Gennemgangen viste, at der var afstands-fejludregninger i ti af dem. Derudover har jeg også fundet flere eksempler på forkerte ruter – blandt andet én, hvor udmålingen er lavet på en vej, som ikke eksisterer og aldrig har eksisteret. Vi har ikke anfægtet, at ikke alle kan få deres førsteprioritet. Vi har derimod anfægtet, hvem der har fået deres førsteprioritet. Jannik Larsen (konstitueret distriktsskoleleder, red) har stået for fordelingen. Han har bevidst valgt at misfortolke vedtægterne, som ellers siger, at inddelingen foregår efter afstand til skolen. I stedet for at tage de børn der bor tættest på skolen har man taget alle de børn der bor længst væk. Det vil sige, at vi er flere familier, som bor 200 eller 300 meter fra skolen, der ikke har fået plads, mens familier der bor 3 og 4 km væk har fået plads. Det svarer til at ekspedere dem, der står bagerst i køen først,” siger Andreas Lyngsø.
I dag er Carolina og Ida begyndt i SFO'en på Veksø Skole, selvom deres veninder er startet på Lærkeskolen.

Må “nøjes” med Veksø

“Det går fint. De har fået en god start derude, og vi har ikke et ondt ord at sige om skolen i Veksø, men det er klart, at fordelingen har skabt udfordringer i dagligdagen. Der er noget logistik, som skal gå op,” siger de to fædre.
I har fået en undskyldning fra kommunen, men overrasker det jer, at de ikke har givet jer tilbuddet om at flytte pigerne på Lærkeskolen?
“Ja, det må vi sige. Nu er børnene godt nok startet i Veksø, så det er ikke sikkert, at vi havde taget dem ud alligevel, men at man efter dette forløb ikke giver os tilbuddet er overraskende.”
Centerchef Egon Agerlin mener dog ikke, at en flytning kunne lade sig gøre.
“Nej, for så skulle vi bare rykke andre børn fra Lærkeskolen ud til Veksø Skole, og så skulle vi starte forfra,” siger Egon Agerlin.
Selvom Andres Lyngsø og Martin Gramstrup må “nøjes” med Veksø Skole, så mener de ikke, at deres kamp har været forgæves.
“Bestemt ikke. For os er det også en stor glæde, at vi med denne kamp har hjulpet de forældre, som kommer til at stå i samme situation om ganske kort tid, når der igen skal fordeles børn. Det betyder meget for os, at fejlene nu bliver rettet én gang for alle,” siger de.

Publiceret 16 May 2017 05:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag Lokalavisen Egedal
SENESTE TV