Ansatte på plejehjem i Egedal:

Spareforeslag kan koste liv

Seniorrådet “protesterer på det kraftigste” imod forslaget - plejere frygter for konsekvenserne

Af
Finn Due Larsen

10 procent mindre tid til hver enkelt beboer i plejeboligerne i Egedal Kommune resten af 2017.
Dét er konsekvensen, hvis et nyt spareforslag bliver til virkelighed.
Der er nemlig igen lagt op til besparelser på ældreområdet i Egedal, og det vækker bekymring hos både de ældre og medarbejderne.
Cirka 2,4 millioner kroner skal der ifølge administrationens indstilling til Social- og Sundhedsudvalget spares på ældreområdet. Det får panderynkerne frem hos Seniorrådet og medarbejderne, der begge i høringssvar lader forstå, at man frygter det kan få alvorlige konsekvenser for plejeområdet.
“Det er dybt bekymrende, det der nu sker i Egedal på ældreområdet. Plejepersonalet skal til at tænke meget rationelt omkring det begrænsede tidsforbrug eller tidspres hos den enkelte ældre”, siger Bjarne Larsen, formand for Seniorrådet.
“Plejepersonalet må nu gøre det for den ældre og ikke med den ældre. Vi forstår medarbejdernes bekymring.”
I høringssvaret skriver Seniorrådet, at man “på det kraftigste må protestere mod forslaget”, og henviser til en række eksisterende ordninger, som man frygter vil forsvinde:
“Ældreområdet er allerede presset økonomisk til det yderste og tåler ikke yderligere forringelser. Der har gennem årene været besluttet mange gode initiativer og politikker. Vi kan for eksempel nævne ”Leve- bomiljøer”, ”Det gode hverdagsliv”, ældrepolitik, værdighedspolitik, sundhedspolitik med flere. Alt dette falder helt eller delvist til jorden, og de nævnte politikker bliver vanskelige eller umulige at leve op til.”
Der er blandt andet i forslaget en besparelse på to timer per beboer om ugen, som ifølge Seniorrådet vil svare til en personalereduktion på mere end 10 medarbejdere.
“Vi har svært ved at tro på, at det fremtidige plejearbejde kan gennemføres trygt og forsvarligt med 10 par ”varme hænder” færre end nu”, skriver rådet.

“Kan koste liv”

Af medarbejdernes høringssvar fremgår det, at man især er bekymret for fagligheden i personalegruppen:
“Bagsiden af dette kan i værste fald blive, at borgere ikke får deres medicin til tiden, ikke bliver badet, hele dage i sengen, ingen aktiviteter, ingen hverdagsrehabilitering, vedligeholdelse af funktion, etc. “
Medarbejderne fremhæver også, at man allerede i dag ser en stigende sygefraværsstatistik på de områder som er udset til besparelser:
“Medarbejdere vil være i risiko for arbejdsrelateret sygefravær. Det vil blive endnu sværere at fastholde eller rekruttere medarbejdere. Risiko for ingen social kapital samt øget risiko for arbejdsskader. Risiko for manglende fokus på arbejdsmiljø”, skriver medarbejderne, der føjer til:
“I alleryderste konsekvens kan det komme til at koste liv.”

“Går ud på vejen”

På demensområdet påpeger også forvaltningen, at der er risici forbundet med at skære i normeringen:
De demente i dag er nemlig mere mobile end tidligere, og det indebærer blandt andet, at der er en øget risiko for ulykker, fordi de bevæger sig mere rundt.
“Det betyder, at hver gang en borger går, kræver det at en medarbejder går med borgeren, da der ellers er risiko for personskade. Disse borgere går jævnligt ud på vejen uden at se sig for - også selv om det er Frederikssundsvejen i myldretiden. Dette forhindres kun, hvis der er en medarbejder i nærheden, som kan gribe ind. Den slags episoder er steget i antal de sidste år i takt med reduktionerne i normeringen på plejecentrene,” konstaterer forvaltningen i et notat om spareforslaget, hvorpå der samlet konkluderes:
“En yderligere reduktion i normeringen på demensområdet, medfører: - øget risiko for ulykker - øget medicinering - flere fysiske konflikter mellem borgerne - flere indberetninger om ulovlig magtanvendelse for at løse plejeopgaven - flere utilsigtede hændelser - flere indberetninger om fysisk og psykisk vold mod personalet.”
Forslaget om besparelser på ældreområdet var på Social- og Sundhedsudvalgets møde onsdag eftermiddag, efter redaktionens slutning.
Formanden for udvalget, Vicky Holst Rasmussen (Soc.), fik inden mødet forelagt høringssvarene fra Seniorrådet og medarbejderne, og hun lod forstå, at hun ikke ville kommentere dem før efter mødet var holdt.

Publiceret 18 May 2017 06:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag Lokalavisen Egedal
SENESTE TV

Læserbrev:

Store forskelle på offentlige lønninger i Egedal

Af Jens Holst, Hyldekær 55, 2765 Smørum. I forbindelse med den indeværende krise på det offentlige arbejdsområde, hvor vi i skrivende stund ikke kender udfaldet af konflikten, så dukker der hele tiden interessante informationer op om de offentlig ansattes løn og arbejdsvilkår. Der har fra den ene side været ført påstande om, at de offentlig ansattes lønninger er steget mere i forhold til de private. Og det viser sig desværre, at Sofie Løhde har ret: Nogle journalister har sat sig for at undersøge, hvilke offentligt ansatte som er højst lønnet, en top 100 liste. Og gæt hvem som kommer ind på en suveræn førsteplads, foran kommunaldirektørerne fra Århus, Odense og København. Med en årsløn på 2,6 mill ligger vores mand forrest i feltet, knap 0,4 mill foran Odenses. Egedal Kommune har ry for ikke at være lønførende, når det gælder aflønning af lærere, pædagoger, sosu’er mm, men her har man altså valgt at gøre en undtagelse. Selvfølgelig skal man starte et sted, så jeg vil som læreransat håbe på, at det snart drypper lidt på degnen....