Besparelser rammer ikke kun ældre:

Derfor skal der spares i Egedal

Alvoren er til at tage at føle på i Egedal Kommune, viser budgetopfølgning

“Det forventede regnskabsresultat 2017 viser et meget dårligt driftsresultat, som vil tære hårdt på kassebeholdningen.”
Sådan lyder budskabet til politikerene i Egedal Kommune efter en budgetopfølgning, der sender kommunen ud i endnu en sparerunde - der dog er mindre end i foregående år.
Ikke desto mindre er alvoren til at tage at føle på.
Byrådet har som udgangspunkt et mål om et driftsoverskud på 175 millioner kroner årligt for at sikre råderum til anlæg og afdrag mv.
I år forventede man i det korrigerede budget et overskud på 108 millioner kroner på driften, Altså allerede betragteligt under målsætningen. Og nu har en budgetopfølgning vist, at det står værre til.
I punktform opridser forvaltningen således problemstillingen for politikerne således:
“ 1. Overskuddet på driftsbalancen er under pres. Overskuddet på driftsbalancen ligger 40 mio. kr. under oprindeligt budget. Overskuddet reduceres således til 69 mio. kr.
2. Dette overskud skal finansiere udgifter for 192 mio. kr. Disse udgifter består af udgifter til indbetaling til SOLT (Sælg Og Lej Tilbage) for 33 mio. kr., afdrag for 45 mio. kr. og anlæg for 114 mio. kr.
3. Det betyder, at kassen og eventuelle grundsalg skal finansiere et kassetræk på 123 mio. kr.
4. Serviceudgifterne øges og vil komme 23 mio. kr. over den udmeldte ramme og 29 mio. kr. over oprindeligt budget.
5. Kassebeholdningen falder fra 111 mio. kr. i oprindeligt budget til 70 mio. kr.
Da der ikke er indregnet en “buffer” i 2017-budgettet, betyder det, at der omgående skal findes såkaldt “kompenserende besparelser” for cirka 15 millioner kroner i år.
Foruden besparelserne på ældreområdet er der blandt andet lagt op til at spare 1,5 millioner kroner på Borgerstyret Personlig Assistance, som kan tildeles borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne med behov for særlig støtte til personlig pleje, overvågning og ledsagelse.
Andre 2,5 millioner kroner findes ved at visitere fem færre skolebørn til dagbehandling.
En million findes på veje og stier, og der findes tre millioner kroner på, hvad der kaldes “skolerårets planlægning.” hg

Publiceret 18 May 2017 06:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV