Forslag:

Slå biblioteker sammen og sælg kulturhuse

Kulturhuse og biblioteker sælges. Administrationen i Egedal Kommune har sendt et forslag til politikerne, der vil lave om på store dele af kulturområdet. Formand er skeptisk

Af
Jesper Kappel

Jesper Kappel

Sælg Græstedgård. Sælg Stenløse Kulturhus, Sælg Ølstykke Bibliotek og sælg så også lige Ganløse Bibliotek. En orkan af dimensioner kan ramme kulturområdet i Egedal Kommune.
Det er administrationen i Egdal Kommune, der har sendt en række forslag for kulturområdet til Kultur- og Erhvervsudvalget, Planudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Udvalgene skal tage stilling til de ideer, som administrationen har sat ned på papir. Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget er mere end skeptisk.
“Jeg som formand for Kultur- og Erhvervsudvalget og som konservativ er ikke med på, at vi laver de store planer og reformer på området nu og her. Som det er nu, er Ølstykke Bibliotek det mest besøgte i kommunen og har rigtig mange udlån om året. Derfor vil det været dumt at lukke biblioteket efter min mening,” siger Carlotte Haagendrup (c), der er formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

Ændringer fra 2018

Forslaget fra administrationen kan man læse her på denne side. En af grundene til udkastet er, at der skal findes en besparelse på kulturområdet på en million kroner i 2018. Og derfor er det, at administrationen foreslår, at biblioteket i Ganløse bliver lagt sammen med skolebiblioteket på Ganløse Skole i løbet af næste år. Derudover er Egedal Kommune også nødt til at mindske mængden af kommunale bygninger, som er meget stor, og som betyder store udgifter til vedligeholdelse. Derfor forsøger man også at finde synergier mellem skoleområdet og for eksempel kulturområdet. Administrationen foreslår blandt andet, at man indretter en del af foyeren i Smørum Kulturhus til undervisning af skoleklasser fra flere skoler i kommunen.
“Vi har rigtig mange kommunale bygninger, og vi skal af med nogle af dem. Det er der ingen tvivl om, men der er ingen, der siger, at det skal være kulturhuse eller biblioteker, der skal sælges. Det kan lige så godt være andre bygninger. Alene vedligeholdelsen af bygningerne og udenomsarealerne koster rigtig mange penge, og vi skal afsætte endnu flere penge de kommende år, hvis vi skal holde samme standart som i dag. De penge har vi ikke,” siger Charlotte Haagendrup.

Fællesmøde

Kultur- og Erhvervsudvalget har talt om administrationens forslag, men der er ikke truffet nogen beslutning udover denne:
“Vi har besluttet, at vi skal have et fælles udvalgsmøde med Planudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Det skal vi, så vi kan komme med en samlet indstilling til sagen,” fortæller Charlotte Haagendrup.
Dette møde holdes i løbet af den nærmeste fremtid.

Kulturhuse/biblioteker 2018-2019:
Til de næste par år er der følgende ideer på bordet, som skal forbedre samarbejdet mellem skoler og kultur og mindske antallet af kommunale bygninger.

Ganløse
Ganløse Bibliotek flyttes til Ganløse Skole og Lokalhistorisk Arkiv flyttes til Historiens Hus i Stenløse Kulturhus. Ganløse Bibliotek ligger centralt i byen og det gør Ganløse Skole også. Skolen har et stort og velfungerende pædagogisk læringscenter (red. skolebibliotek), hvor folkebiblioteket vil kunne integreres. Det vil skabe en god synergi. Erfaringer fra andre kommuner med folkebibliotek og skolebibliotek slået sammen, viser en ny samhørighed, mellem ældre og børn.

Smørum
I foyeren på Smørum Bibliotek indrettes et ”makerspace”, som er en form for værksted, som skal bruges til det nye fag “Håndværker og design”. Det vil så være meningen at flere skoler skal bruge værkstedet, så man ikke skal indrette et på alle skoler i kommunen.
Kilde: Egedal kommune

Kulturhuse 2018-2023
For fremtiden kulturhuse i Egdal Kommune er der disse to forslag på bordet:

Ølstykke:
Der bygges kulturhus og bibliotek med udendørs faciliteter på den nuværende biblioteksgrund i Ølstykke.
Grunden, hvor det nuværende bibliotek er, sælges til et almennyttigt boligselskab, som bygger boliger på grunden. Stueetagen indrettes til bibliotek og kulturhus med mødesal, mødefaciliteter og på udearealerne indrettes petanquebaner samt andre udendørsfaciliteter. Det nye biblioteket/kulturhuset udlejes af det almene boligselskab til Egedal Kommune.
Græstedgård sælges og aktiviteter med mere flyttes til det nye bibliotek/kulturhus i Ølstykke. På den måde vil der blive skabt et samlet kulturelt knudepunkt i Ølstykke.

Egedal By
Der bygges et bibliotek og kulturhus i Egedal By eventuelt sammen med andre kommunale institutioner. I dette forslag kan der også indgås aftale med almene boligselskab om at etablere og udleje lokaler til Egedal Kommune til dette formål.
Ved at bygge et nyt kulturhus/bibliotek i Egedal By, vil man få et hus, som dækker hele Stenløse/Ølstykke området. Det vil tilføre Egedal By liv og kultur. Samt skabe et stærkt kulturelt knudepunkt i denne del af kommunen, suppleret af Smørum Bibliotek og kulturhus i den sydlige del. På den måde får Egedal kommune to stærke kulturelle knudepunkter til at understøtte foreningslivet, de frivillige og andre kulturelle tiltag i kommunen.
Det vil betyde, at Ølstykke Bibliotek nedlægges og grunden sælges.
Det vil betyder at Stenløse Kulturhus nedlægges og sælge ejendommen.
Græstedgård nedlægges og sælges.
Kilde: Egedal Kommune

Publiceret 15 June 2017 06:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV