Læserbrev:

Ansvarlighed er mindst trebenet

Af Jeannett Tankred, Alternativet Egedal Man kunne i Lokalavisen d. 25. juli læse en appel fra Karsten Søndergaard til sine byrådskolleger i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Han beder alle om at udvise ansvarlighed i forbindelse med forhandlingerne, selvom det er valgår. For det første synes jeg, det er et helt unødvendigt indlæg og viser egentlig mistro og en negativ forudindtagethed, der er upassende i samarbejdsøjemed. Og man kunne komme til at tolke det som om, at nu skal man ’rette ind’. Det er i mine øjne en dårlig ledelsesstil. Jeg ville have foretrukket, at han havde skrevet, at han så frem til samarbejdet, selvom en vanskelig opgave venter og dermed rakt en imødekommende hånd ud – han er dog den øverste administrative og politiske leder i kommunen. Det ville have motiveret kollegerne til et større ønske om at samarbejde og til at finde de bedste løsninger sammen. I min overbevisning skal man som leder motivere og ikke sætte på plads. For det andet kan man stille spørgsmål til: Hvad er ansvarlighed? Nu vil jeg ikke tolke yderligere på, hvad Karsten Søndergaards definition på dette er, men kun sende min ydmyge appel til, at den ansvarlighed, der i de kommende måneder med budgetforhandlinger skal udvises, både er økonomisk, miljømæssig og social ansvarlighed. Det ene må ikke være på bekostning af det andet. Og det er en svær opgave. Det er jeg klar over. Men man kan i den hidtidige politiske tilgang synes at ane, at ansvarligheden mest har ligget på den økonomiske del, og har været på bekostning af især det sociale og menneskelige. Jeg håber, tilgangen bliver anderledes ved de kommende forhandlinger. Og med disse ord, ønsker jeg mine (forhåbentlig kommende) kolleger god arbejdslyst med viden om, at det bliver en super svær og hård opgave.

Publiceret 08 August 2017 08:07

SENESTE TV