Borgerne skal sortere affaldet endnu mere

Beholdere med fire slags affald er på vej til husstandene

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

At sortere affaldet i to fraktioner kender de fleste efterhånden til. For fremtiden skal borgerne i Egedal Kommune sortere affaldet endnu grundigere.
I dag deles affaldet i flere husstande op i dagrenovation og bioaffald, mens alt øvrigt bringes til en genbrugsstation og sorteres i containerne her.
Men fremover vil det være på husstanden, at den øvrige sortering vil kunne foregå. Plast, papir, metal og glas vil kunne sorteres i nye beholdere, der er indrettet med fire rum.
Beholderne er som udgangspunkt i størrelsen 370 liter, men man har mulighed for at vælge en mindre.
Langt fra alle husstande vil være omfattet af ordningen, der vil også være områder i Egedal, for eksempel rækkehusområder, hvor man, på linje med fællesbeholderne til affaldet i dag, vil få en fælles beholder opstillet til sortering af de fire nævnte fraktioner.
Ordningen med de nye beholdere er på en måde frivillig, da man har mulighed for at vælge dem fra:
“Men det er ikke frivilligt om man vil skille sig af med det nævnte affald. Det har husstandene et ansvar for - så skal det afleveres på genbrugsstationerne i stedet for”, siger Nasar Bensaula fra Affaldsteamet i Egedal Kommune.
Han forklarer videre, at ordningen vil blive rullet ud i løbet af det kommende års tid. Beboere i Ølstykke har allerede som de første fået brev i E-boks om ordningen, og senere følger flere områder med.

Publiceret 11 August 2017 06:00

SENESTE TV