Frustrerede Hove-beboere:

“Vores grønne område er smadret af vand”

Regnvand og kloakvand fra Værebro Å har totalt ødelagt en families 14 tøner land store moseområde

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

“Her havde vi et hyggeligt familie-arrangement for et år siden.”
Mikkel Storgaard og hans far, Bent Storgaard, kigger ud på det der ligner en stor sø midt i et grønt område.
Men det er ikke en sø. Det er en grøn plet, en oase i naturen, med bålplads og mulighed for leg og hygge for hele familien. Eller rettere: Det var det.
Nu hvor Værebro Å er gået over sine bredder, står vi i vand til knæene og kigger på det, der slet ikke burde være en sø.
Vi er for at komme hertil ved at trave gennem vand hele vejen. På det, der for nogle uger siden var grønne stier, var der vand hele vejen - undervejs også stinkende kloakvand.

Tages ikke alvorligt

Lokalavisen er inviteret her ud til Hove, for at se familien Storgaards private moseområde. Et 14 tønder land stort område ved Bredmosen, som familien gennem en årrække har haft stor glæde og fornøjelse af.
Men nu er Værebro Å gået over sine bredder, og oversvømmelserne er fatale, kan vi konstatere. Det er ikke første gang, det er sket for familien:
“Efter oversvømmelserne i 2007 var træer og buske ved at komme rigtigt flot igen. Ikke mindst efter mange års slid og hårdt arbejde fra min far og jeg. Nu oversvømmes det hele igen af regnvand og kloakvand som løber tilbage fra Værebro Å”, siger Mikkel Storgaard.
De håber gennem avisen at få Egedal Kommune til at gøre noget ved forholdene ved Værebro Å. For de føler sig på ingen måde taget alvorligt.
“Det er jo totalt op ad bakke at vi nu igen skal til at fælde udgåede træer og rette forholdene op efter kommunen. Vi bliver ved med at kæmpe med Egedal Kommune. I de 10 går som er gået har kommunen intet gjort.”
Ifølge Mikkel og Bent Storgaard er et af de svar, de tit har fået fra kommunen, at “sådan er naturens gang jo”.
“De vil ikke tage ansvar, men det skal de da. De kan ikke løbe fra det. Alle kloakrørene i byerne skal klimasikres, altså gøres større. Det gælder bare ikke åen, som skal lede alt vandet væk. Åen bliver derfor det svageste led. Vi lodsejere føler at kommunen uden vores tilladelse bruger vores jorder som regnvandsbassiner.”
De understreger, at jorden sagtens kan suge den regn som falder:

På vej rundt i moseområdet traver Bent og Mikkel Storgaard konstant i vand.

På vej rundt i moseområdet traver Bent og Mikkel Storgaard konstant i vand.

Lige blevet fredet

“Problemet på vores areal opstår når Værebro å stiger og derved trykker vand ud i de mindre render og åløb. Lige nu står vandet på vores jord i niveau med den rende som skulle dræne det. Vandet forsvinder således ikke før vandstanden i Værebro å igen er normal.”
Mikkel og Bent Storgaard understreger, at de på ingen måder er “pivede” over, at der indimellem kan være tale om meget vand, når man ejer et moseområde som her i Hove.
“Men det her er meget alvorligt, for vandet forsvinder ikke bare igen. Det ødelægger træer, buske, alt. Det kan da ikke passe at Egedal Kommune bare kan lade os sejle i vores egen sø. Ingen, heller ikke naturen, har da glæde af at træer og buske dør. Kloakvand ud over alting kan da heller ikke være i nogens interesse. Samtidig har kommunen lige brugt flere millioner kroner af skatteydernes penge på en fredning for derefter at oversvømme det hele med kloakvand. Det er da på en eller anden måde misbrug af penge som kunne være brugt bedre”, siger Mikkel Storgaard, og tilføjer:
“Jeg ved ikke om reglerne er overholdt eller ikke overholdt fra kommunens side. Jeg ved bare at hvis de holder sig til, at de har gjort alt efter reglerne så må reglerne laves om. Det er vel også det man har sin kommune til. Hvis reglerne er sådan, at man til tid og evighed ikke må grave et åløb op til trods for at det skal føre mere og mere vand væk, så må kommunen hjælpe deres borgere med at få ændret de regler og gå foran med den opgave. I stedet for bare at læne sig tilbage imens forurenende kloakvand overdænger de dejlige naturområder som man lige har fredet.”

Familiehygge i det grønne område for et år siden. Nu er det hele svømmet over.

Familiehygge i det grønne område for et år siden. Nu er det hele svømmet over.

Publiceret 26 September 2017 05:00

SENESTE TV