Læserbrev:

For få uddannede lærere vender blikket mod Egedal

Af Steen Herløv Madsen, kredsformand, Egedal Lærerkreds Administrationsgrundlaget for lærernes arbejdstid i Egedal kommune danner en yderst fornuftig ramme for lærernes virke i Egedal, og det har formået at dæmme op for den voldsomme udskiftning af personalet, vi tidligere var ramt af. Alligevel er det stadig svært at få uddannede lærere til at søge Egedal Kommune, når der opslås ledige lærerstillinger, og vi er desværre langt fra i mål i forhold til målsætningen om fuld linjefagsdækning i 2020. Måske har der ikke været det fornødne fokus på de gode rammer for forberedelse og efterbehandling af undervisningen og den øgede fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet, der findes for lærerne i Egedal. Vi har fra Egedal Lærerkreds" side arbejdet for at promovere dette Administrationsgrundlag gennem de kanaler, vi råder over, men vi kunne godt ønske os en dialog om, hvordan vi sammen med kommune, administration og politikere i højere grad bruger dette grundlag for fremadrettet at kunne rekruttere og fastholde dygtige læreruddannede medarbejdere. Dette i hård konkurrence med nabokommunerne. Lærere og børnehaveklasseledere i Egedal er lønmæssigt bagud. Egedal Lærerkreds stiller sig til rådighed for enhver henvendelse fra kommunen vedrørende forhandlinger om dette efterslæb. Indtil dette sker, må vi fremhæve administrationsgrundlaget, som det vigtigste parameter for at kunne rekruttere og fastholde læreruddannede lærere til Egedals skoler. Vi skal gøre reklame for aftalen og promovere de minimumstal for forberedelse og maksimums tal for undervisningstimer samt den fleksibilitet og tillid til personalet, som er beskrevet i grundlaget. For nærmere information: http://www.egedallaererkreds.dk/media/9855953/administrationsgrundlag-2017-18.pdf

Publiceret 27 September 2017 00:00

SENESTE TV