Læserbrev:

Helt uacceptable udfordringer omkring Værebro Å

Af Bo Vesth, Venstre-byrådsmedlem og medlem af Teknik og Miljøudvaglet i Egedal Kommune

De massive udfordringer vi ser udspille sig i og omkring Værebro Å er helt uacceptable for alle.
Ikke kun for de berørte lodsejere, men også for os som kommune og samfund. Lodsejere taber indtægter på afgrøder, de har problemer med at overholde deres forpligtelser i forbindelse med braklægning mm.
Værebro Golf har store problemer med at drive deres forretning. Vi som alm. borgere kan se en natur i stille og rolig men sikker tilbagegang. Alt forsumper omkring Værebro Å. Det kan vi ikke længere acceptere.
I øjeblikket bliver der kørt et forsøg på en strækning af Værebro Å. Forsøget indeholder bla. en anden vedligeholdelsesmetode end den vi anvender i dag. Denne ordning skal vi så hurtig som muligt have evalueret. Viser det sig at være en bedre metode skal den selvfølgelig udbredes til at gælde hele åen.
Noget tyder på at den måde vi vedligeholder å på i dag ikke længere er tidssvarende. Vi bliver nødt til at tænke anderledelse end tidligere. Bliver vi ved med at gøre som vi plejer, ja så får vi det som vi plejer.

Publiceret 27 September 2017 06:00

SENESTE TV