Læserbrev:

En fremskudt erhvervsservice

Af Egedal Erhvervsforening

Egedal Kommunes budget for 2018 i er netop faldet på plads.
Egedal Erhvervsforening glæder sig over, at der er sat flere midler af til erhvervet. Det giver rigtig god mening, og ligger i direkte forlængelse af de tanker, som vi præsenterede for Kultur og Erhvervsudvalget ved vores halvårlige dialogmøde, mandag 18. september.
Et næsten fast punkt på vores dialogmøder er dækningsafgiften. På tidligere møder har det ikke været muligt at få fjernelse af dækningsafgiften igennem politisk; derfor valgte vi at udfordre emnet på anden vis.
Først lidt baggrund: I 2016 gav dækningsafgiften 5,8 mio. kr. til Egedal Kommune. Selskabsskatter gav 27,9 mio. kr., mens udgifter, der er direkte relateret til erhverv (herunder bemanding af Erhvervskontoret) stod i 1,49 mio. kr.
I Egedal Erhvervsforening er vi af den opfattelse, at indtægterne fra dækningsafgiften bør bruges til at investere i og styrke kommunens erhvervsliv. Vi har derfor foreslået vores politikere, at der – med midler fra dækningsafgiften - i en årrække etableres en fremskudt erhvervsservice. Som et samarbejde imellem kommunen og erhvervslivet, skal dette forbedre og vedligeholde erhvervslivets muligheder i Egedal: Vise virksomhederne, at man er tæt på dem og at man arbejder for dem.
Måske kan den øgede service sætte Egedal Kommune lidt højere på diverse tilfredshedsundersøgelser? Det kan få virksomheder til at rette blikket mod Egedal og vi vil formentligt få solgt flere af vores mange ledige erhvervsgrunde. Og når de nye virksomheder begynder at betale dækningsafgift og selskabsskatter, får kommunen flere penge i kassen. Med erhvervet som løftestang kan Egedal blive et endnu stærkere og bedre sted at leve, bo og arbejde.
Den fremskudte erhvervsservice vil være en investering i erhvervslivet. Kommunen har ikke råd til at lade være, og vi er glade for, at vores politikere har lyttet til os.
Nu skal der arbejdes – og det arbejde glæder vi os til at tage fat på. Sammen med politikere og administration glæder vi os til at blive en del af den nye fremskudte erhvervsservice i Egedal.

Publiceret 04 October 2017 00:00

SENESTE TV