Læserbrev:

Det gode familieliv skal gøre Egedal attraktiv

Af Jacob Peter Loessl, kandidat Radikale Venstre i Egedal Kommune

Egedal Kommune vil kendes for “Det gode familieliv”. Byrådet har valgt at “brande” kommunen på de gode rammer for familierne. Det valg er jeg fuldstændig enig i.
Men fører Byrådet så en politik, der understøtter det gode familieliv, er vel passende at spørge? Nej, vel? - Tværtimod, må svaret desværre blive. Man siger ét - og gør noget andet.
I øjeblikket arbejdes der på at finde besparelser på 12,3 mill. kr. årligt på skolerne. Dertil kommer et par mill. kr i yderligere besparelser i det såkaldte projekt “Parat til fremtiden”. Det kan være ødelæggende for troværdigheden, når mål og midler slet ikke følges ad.
Jeg er sikker på, at ved at prioritere vores mange små attraktive bysamfund tæt på København, vil vi kunne tiltrække mange nye ressourcestærke borgere. Det vil være med til at fremtidssikre Egedal kommune.
Hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for, at der føres en politik, der understøtter udviklingen af vores mange bysamfund, så de fortsat er attraktive at bo i. Konkret vil jeg arbejde for:
Lokal forankring i bysamfundene, herunder bevarelse af landsbyskoler og institutioner.
At skoler og institutioner får de nødvendige ressourcer.
At Buresø igen forsøges udlagt til helårsstatus.
At de enkelte Landsbylaug får så megen kompetence, som loven muliggør.
At understøtte iværksætteri, deleøkonomi og cirkulær økonomi i de mange bysamfund.
At understøtte alle lokale initiativer, der kan medvirke til at gøre bysamfundene attraktive.
Jeg tror på, at nærdemokrati er vejen til et bedre familieliv. Ressourcerne rundt i bysamfundene er mangfoldige, og engagementet stiger i takt med, at man har reel indflydelse.

Publiceret 05 October 2017 07:00

SENESTE TV