Læserbrev:

Valgår er børneår

Af Helle Nielsen, kandidat for Radikale Venstre i Egedal Kommune

Det er sikkert ikke alle børn der tror på julemanden. Det er der ellers god grund til netop nu.
Det er muligt, han ikke ser ud som han plejer, og ikke kommer hvert år op til jul, men vores børn kan regne med ham hvert 4. år - lige op til valget. Igen i år er der givet gaver til børnene. Jeg noterer mig, at det netop indgåede budgetforlig, gav en tiltrængt opnormering på dagtilbudsområdet. Det er et godt og vigtigt skridt, men også blot et enkelt skridt på vejen til at få skabt en genopretning på dagtilbudsområdet.
Desværre fik vi ikke indført minimumsnormeringer nationalt heller i denne omgang. Det ville ellers fritage os for ”jule-legene” op til kommunalvalget. At være sikret et minimum af voksne til at passe på, drage omsorg for og stimulere udviklingen af vores børn kunne i princippet være sikret ved lov. Det ville være en god investering i vores fremtid og være en håndsrækning mod et stigende antal børn der mistrives.
Vores børn og fremtid er dermed stadig et kommunalt anliggende og ansvar. Og hvordan går det så med det? Ja, her i Egedal går det stadig ikke så godt. Vi skraber stadig bunden når det kommer til normeringsstatistikkerne på dagtilbudsområdet.
Herudover har området gennemgået en centralisering og af-demokratisering – ikke bare ved distriktssammenlægninger, men også ved at ville lukke efterspurgte natur- og skovbørnehaver, hvor forældre har kæmpet for retten til det selvvalgte og måske lidt anderledes pasningstilbud. Et tilbud som måske rummede lige netop deres barn.
Jeg mener alle børn skal opleve ”julemanden” – ikke bare hvert 4. år men HVERT år. Jeg syntes det er på tide vi sætter en højere standard i Egedal og tilgodeser alle børn, og naturligvis også dem der har det svært og har brug for lidt ekstra støtte eller en anden model end den gængse!
Og det betaler sig at investere tidligt i at få børn godt på vej! Prisen for prioritering af børn hvert 4. år er bare for dyr! Dét, det koster at rette op, er relativt dyrere end det koster at undgå skaderne – det er der rigeligt forskningsmæssigt belæg for.
Jeg har fulgt området tæt gennem årene og lægger nu ikke bare min stemme men også mit kandidatur til rådighed for alle dem, der vil en anden vej for børnepolitikken i Egedal.
Jeg håber i al beskedenhed at jeg kan være med til at bane den ikke bare for vores mindste, men også for skolerne, de ældre, landsbyerne og samarbejdet mellem borgere og forvaltning.

Publiceret 12 October 2017 06:00

SENESTE TV