Læserbrev:

Egedal Kommunes udfordringer

Af Tommy Højegaard, formand for Liberal Alliance Egedal og kandidat for Liberal Alliance Egedal.

Der er kommet et berettiget fokus på kommunens økonomi her i starten af valgkampen, hvilket glæder mig. Jeg skal afholde mig fra blot at pege på administrationsomkostningerne som den store synder.
Det kommunale selvstyre er i dag meget stækket, hvilket primært et resultat af en årrække med overskredne kommunale budgetter (i perioden 1992-2010 en akkumuleret årlig overskridelse på 85 mia.).
I LA er vi enige i at det er vigtigt at der er styr på de offentlige udgifter. Men vi mener også at man skal kigge kritisk på de rammer der udstikkes fra staten. De økonomiske vilkår for Egedal og landets øvrige kommuner defineres i høj grad ud fra de såkaldt socioøkonomiske nøgletal, som fortæller noget om hvordan befolkningssammensætningen er, herunder alderssammensætning og sociale behov.
Og i Egedal kommune har vi på papiret ikke store sociale udfordringer og vi har Danmarks højeste erhvervsfrekvens, så gennemsnitsindkomsten er lige omkring top 10 i landet. Socioøkonomisk er vi altså et smørhul.
Ydermere har vi i Egedal Nordsjællands højeste skatteprocent, og alligevel har borgerne svært ved at få øje på den gode offentlige service.
En af synderne i det regnestykke ligger i statens bloktilskud og udligningsordninger, og her bliver vi efter min opfattelse noget hårdt ramt, idet kommunerne gennemsnitligt modtager 11.450 kr. pr borger årligt, hvilket for Egedal skulle beløbe sig til ca. 481 mio. kr. Men pga de gode socioøkonomiske nøgletal ender vi i stedet med at betale 81 mio. kr. (tallene er fra 2016).
Det er efter min opfattelse en urimelighed at vi trods gode skatteindtægter må se på, at andre kommuner kan opkræve lavere skatter og samtidig levere et højere serviceniveau.
Jeg håber at jeg snarest kan drøfte dette med Økonomi- og indenrigsminister Simon-Emil Ammitzbøl, og i den kommende byrådsperiode vil jeg arbejde for at denne urimelighed bliver belyst og reduceret.
Husk at stemme d. 21/11, og husk at stemme personligt.

Publiceret 27 October 2017 06:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV