Læserbrev:

Værebro Å

Af Keld Stenlien, gruppeformand for Venstre i Egedal

Fire år uden resultater. Det er virkeligheden.
Jeg skal være den første til at beklage, at vi ikke er nået i mål med problemerne omkring Værebro Å i denne byrådsperiode.
Åen er et fælles afløbssystem for næsten alle borgere i den vestlige del af København og helt ud til Roskilde Fjord. Derfor er det for mig naturligt, at vi alle deler opgaven og samtidig fordeler omkostningerne mellem dem, som benytter åen. Vi skal huske, at alle har brug for afløb i vores hverdag.
Lovgivningen for vandløb er ikke udformet under hensyntagen til et åløb som Værebro Å – en afløbskanal for vores spildevand mm. Der er for mange politikere, inklusive mig selv, en stor frustration over, at vi igen i år oplever oversvømmede veje, cykelstier, huse og marker.
Jeg oplever ofte, at der peges på sætninger i jorden grundet dyrkningen som årsag til problemerne. Her må jeg blot konstatere, at veje og cykelstier ikke er sunket, altså: vandstanden i åen er højere end tidligere.
Samtidig nævnes mere nedbør som årsagen til forhøjet vandstand. Her kan jeg minde om, at vi oplevede høj vandstand i Værebro Å sommeren 2016, som var en meget tør sommer.
Endnu en Fake News er, at vandstanden i Roskilde Fjord er årsagen. Til det er der kun at nævne, at under stormen Bodil, hvor hele Jyllinge Nordmark stod under vand, var vandstanden i Værebro Å normal fra Roskildevej (A6) og opefter.
Samarbejdet med administrationen på kommunen har ikke ført til løsninger, et forbedret samarbejde vil kunne bidrage til en fremtid med mindre oversvømmelser.
Hva"så nu?
Jeg vil arbejde videre med løsninger. Den gamle båd, der bruge til oprensning og klipning af vegetation, som har været brugt de sidste mange år er sendt på pension.
I 2017 er der en prøvestrækning, som er oprenset med en for Værebro Å ny metode. Her er resultaterne gode og skal bruges fremadrettet.
Nogle lodsejere vil gerne udleje/sælge jord til opbevaring af vand i perioder med et stort behov. Det kræver en grundig planlægning at komme videre ad det spor. Jeg vil fortsat arbejde for nye metoder til vedligeholdelse af Værebro Å. Det har i mange år været en mærkesag for mig, det var mit anslag til at gå ind i politik, og jeg har stadig troen på, at denne langsommelige kamp kan føre til resultater.
Hvis der er muligheder, jeg har overset, vil jeg meget gerne kontaktes.

Publiceret 27 October 2017 07:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV