Læserbrev:

Alternativets finansieringsnummer

Af Niels Lindhardt Johansen, byrådsmedlem, konservative

I et læserbrev i Lokalavisen foreslår Alternativet nogle økonomiske løsninger på at tilvejebringe 14 mio. kr. årligt i øgede udgifter til dækning af valgløfter.
Alternativet burde vide, at hvis driftsudgifterne øges på et område, skal der findes en tilsvarende besparelse på et andet. Ellers overskrides servicerammen, og kommunens budget udnytter i allerede i dag hele servicerammen. Alternativet anviser IKKE nogen reduktion. Alene af denne årsag hænger Alternativets økonomiske politik ikke sammen.
Hvis der anvendes midler fra SOLT, kan det medføre, at der ikke er tilstrækkelige midler til at kunne tilbagebetale de ejendomme, der er omfattet af ordningen. Dette er således heller ikke en god løsning.
Alternativet foreslår også, at man kan anvende f.eks. 25 pct. af indtægterne ved salg af grunde og bygninger. Pengene skal få til dækning af driftsudgifter. For at det skal kunne fungere, skal der hele tiden sælges grunde og ejendomme, og i det givne tilfælde for minimum 56 mio. kr. hvert år ud i fremtiden. Det er ellers en del af den økonomiske politik, at disse indtægter skal gå til at nedbringe gæld eller til investering i nye anlæg, f.eks. byggemodning eller en ny daginstitution.
Dette forslag er således heller ikke en god løsning.
Jeg har generelt meget sympati for alternativ eller nytænkning, men på det økonomiske område er Alternativets løsningsforslag lidt for alternative.

Publiceret 09 November 2017 06:00

SENESTE TV