Læserbrev:

Dårlig sagsbehandling skaber sociale udsatte

Af Helle Anna Elisabeth Nielsen, bestyrelsesmedlem i Forældrenes Landsforening (FOLA) og Kandidat for Radikale (KV17) Det kan være en stor nok udfordring for mange at klare sig gennem tilværelsen. For handicappede er den ekstra stor. For deres pårørende måske større end de fleste af os forestiller os. Det blev jeg endnu klogere på til vælgermødet i Danske Handicaporganisationer forleden. De helt store temaer var inklusion, tilgængelighed og sagsbehandlingen. Specielt det sidste var tydeligvis et stort problem. Et problem, som det gik op for mig, var velkendt hos politikerne. Mit forslag til en del af løsningen er enkel: Vi skal have stoppet den store udskiftning i sagsbehandlere. En far og pårørende til et handicappet barn, fortalte mig at de var tilknyttet sagsbehandler nr. 15. Mange sagsbehandlere siger tilsyneladende op i frustration over forholdene. Det lader til at deres beslutningskompetence er taget fra dem i en topstyret centerledet dagligdag, hvor alle beslutninger skal vendes på ”torsdags-møder” og træffes centralt. Sagsbehandlere er uddannet til at forvalte en lov og agere ud fra en politik og nogle styringsvedtægter. De er uddannet til at træffe afgørelser og finde løsninger i samarbejde med borgerne. Noget tyder på at sagsbehandlerne er taget ud af løsningen i et omfang de ikke kan leve med. De presses ovenfra til at afvise sager, hvor borgerne har ret. De seneste tal viser at 79% af klagesagerne hos ankestyrelsen ender med at borgeren får medhold eller sagen sendes tilbage til kommunen med besked om mangelfuld sagsbehandling. På den måde bliver de mange sager trukket i langdrag. Det har fatale konsekvenser for familierne og de pårørende. Hertil kommer at der er sparet på området i et omfang så handicappolitikken ikke kan efterleves. Det er ikke tilfredsstillende for hverken borgere eller medarbejdere og skaber en kløft mellem forventning og realitet, som ikke er værdig. Det skaber uværdige afslag med uværdige begrundelser med uværdig kontakt med borgeren. Det sker tilsyneladende i en grad så tidligere tiders ”kamp-kultur” er tilbage, med deraf behov for at alliere sig med advokater og bisiddere, når borgere skal i kontakt med kommunen. Jeg forstår godt at Egedal scorer lavt i tilfredshedsundersøgelser. Det er ganske enkelt ikke i orden!

Publiceret 09 November 2017 00:00

SENESTE TV