Læserbrev:

Kære politikere - lad os undervise eleverne i Egedals folkeskoler

Af Lærerne på Ganløse Skoles mellemtrin

Elevernes skolegang bliver ikke bedre af virkelighedsfjerne visioner på papiret.
Vores skoler skal fungere i praksis, og derfor bør vi samarbejde om holdbare og meningsgivende rammer for skolerne i Egedal.
Som lærere arbejder vi dagligt med at give vores elever den bedst mulige undervisning, så de kan lære og dannes til frit at tage vare på deres eget liv og begå sig i et demokratisk fællesskab.
Vi både kan og vil tage ansvar for denne vigtige og meningsfulde opgave, som vi er stolte af at være uddannet og ansat til.
Vi arbejder tæt sammen om opgaven med vores dygtige og engagerede ledere samt en opbakkende forældregruppe. Sammen bidrager vi med hver vores erfaringer og viden, for at skabe den bedst mulige skolegang for børnene i Egedal.
Vi vil også gerne samarbejde med skoleforvaltningen og jer politikere, og vi ser det som afgørende, at I inden for de sidste år har erkendt, at skolernes rammer har væsentlig betydning for, hvordan vi lykkes med opgaven.
Sammen har vi indgået aftaler, der skal sikre, at lærerne har nogenlunde mulighed for at forberede undervisningen og arbejde med elevernes trivsel i skolen.
Aftaler, der også har betydning, hvis vi skal kunne tiltrække nye og dygtige lærere til Egedal.
Vi håber, at de af jer, der fremover får kommunalpolitisk indflydelse, vil gå i dialog med os og have tillid til, at vi som veluddannede og engagerede lærere ved, hvad vi taler om, når vi understreger, at skolens ressourcer såvidt muligt kun bør bruges til det, der er vigtigt og væsentligt for opgaven!
Lad os få ro til at undervise. Spild ikke skattekroner og skolernes knappe ressourcer på kortsigtede it-løsninger, tidskrævende læringsplatforme eller fælles kurser uden relevans for den enkelte lærers arbejde med eleverne.
Hav realistiske og menneskelige ambitioner på inklusionsområdet!
Ingen børn er tjent med det omsorgssvigt og den faglige og sociale eksklusion, der finder sted, når ambitionerne er skudt langt over, hvad rammerne og ressourcerne kan bære - og ingen klasse er tjent med det undervisningssvigt, der ofte følger i kølvandet på de fejlskudte ambitioner.
Egedal skal have folkeskoler, der fungerer i praksis!
Derfor håber vi på et stærkt og givende samarbejde - som lærere har vi et solidt kendskab til praksis, og som politikere kan I medtænke vores viden og erfaringer, når I sætter rammerne for Egedals skoler.

Publiceret 09 November 2017 07:00

SENESTE TV