Læserbrev:

Trafikstøj - et lokalt eller et generelt problem

Af Tværvejsgruppen Smørum

I forbindelse med anlæggelsen af Tværvej, blev Tværvej anlagt forsænket i forhold til det eksisterende terræn. Dette gør, at vejen hovedsageligt er afskærmet af skrænter mod de omkringliggende arealer.
MEN: På to strækninger ud for Smørum ligger vejen i terræn, hvilket leder vejstøjen direkte ind til Smørum. Resultatet er, at mange borgere i Smørum nu lever med et støjniveau, der svarer til at sidde ved siden af en konstant tændt opvaskemaskine døgnet rundt. Da der ikke er jævnt trafik på vejen døgnet rundt, betyder det, at støjen i perioder er væsentligt højere.
Tværvej er opført af Vejdirektoratet, som i forbindelse med planlægningen af vejen adskillige gange inviterede Egedal til dialog og møder. Men hverken Egedals Planudvalg eller Administration tog imod invitationerne, og resultatet er blevet, at Vejdirektoratet har anlagt vejen efter gældende regler og uden hensyntagen til lokale interesser, da Egedal på trods af talrige muligheder aldrig har givet udtryk for at have sådanne!
For at slå hovedet på sømmet glimrede Egedal Kommune igen med sit fravær, da politiet kort før åbningen af Tværvej gav tilladelse til at ændre hastighedsgrænsen på Tværvej fra 80 km/t (som anlægsloven foreskriver) til 90 km/t! Udover det forøgede støjniveau, som dét medfører, har vi indtil nu haft to alvorlige ulykker på Tværvej, den ene med dødelig udgang for en uskyldig.
Stadig har vi tavse politikere i Egedal. Måske det manglende engagement fra Egedals Planudvalg og Administration kan aflæses i den tilfredshedsundersøgelse, hvor Egedal ligger på sidstepladsen vedrørende borgere, der er tilfredse med deres kommune.
Tværvejsgruppen ønsker ikke at dvæle ved fortiden, så derfor har vi rettet henvendelse til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har givet tilsagn om dispensation til etablering af støjafskærmning på deres matrikel samt konsulentbistand ved udførelse af støjafskærmning uden beregning, så støjproblemet kan blive løst. Egedal skal således kun betale for selve opførelsen/anlægget, hvilket skønnes at beløbe sig til i alt 4 mio. kr. Beklageligvis ønsker Planudvalget ifølge Formand Ib Sørensen (S), ikke at tage imod dette tilbud.
Tværvejsgruppen har ellers tidligere dokumenteret, at Egedal kan tjene penge på etablering af støjafskærmning langs Tværvej, idet salgspriser for byggegrunde i den kommende udstykning af Dyvelåsen i Smørum vil være kraftigt afhængige af støjniveauet. Denne beregning er baseret på lokale Ejendomsmægleres anbefalinger, såvel som nuværende støjramte borgere vurdering af egne huse værdi ”med og uden støj”.
Alligevel fastholder Formand for Planudvalget Ib Sørensen og Administrationen, at man ikke kan få 3% mere pr. grund ved at reducere støj fra Tværvej – dette på trods af to fejlslagne forsøg på at sælge grundene. Måske er det tid til at lytte til borgerne og til fagfolk? Endelig inkluderer udstykningen et stort rekreativt område for alle borgere placeret ved siden af et af ”støjhullerne”. Men hvem vil bruge det med nuværende støjniveau? Vil du lufte hund eller gå tur med en barnevogn ved siden af en tændt opvaskemaskine?
Er dette et lokalt problem i Smørum? Det mener vi ikke. Når den sidste del af Frederikssund Motorvejen bliver etableret, må vi forvente, at det nuværende Planudvalg (hvis genvalgt og ledet af S) vil have samme holdning til støj, samme manglende engagement overfor Vejdirektoratet og samme manglende involvering af Egedals borgere – for der er vel ikke forskel på Egedals borgere blandt Planudvalgets nuværende medlemmer?
De Konservative har via enkelte kandidater meldt ud, at de støtter vores sag, ligesom der i de Konservatives valgprogram står, at de vil arbejde for, at trafikale støjgener begrænses mest muligt overalt i kommunen. Socialdemokratiet har tonet rent flag. Ib Sørensen har således via Egedal Avis meldt ud, at de eksisterende støjniveauer er, hvad man kan forvente i en ”grøn” kommune som Egedal.
Vi mangler fortsat en udmelding fra Venstre, om de er enige med S, til trods for flere henvendelser til vores nuværende Borgmester. Resten af partiernes holdning er ikke klar, men bliver det måske, inden vi skal afgive vores stemme?
For at ingen skal være i tvivl: Tværvejsgruppen arbejder for at minimere trafikstøjen fra Tværvej. Vi mener, at Egedal er en naturskøn kommune, som vi gerne vil værne om. Egedal fører sig frem som en miljøvenlig kommune – dette må også gælde støj.

Publiceret 09 November 2017 09:00

SENESTE TV