Spidskandidaten har ordet:

“Det er ufortjent, at skolen i Egedal er talt ned”

Charlotte Haagendrup, spidskandidat hos de Konservative i Egedal Kommune, understreger vigtigheden af bedre normeringer i institutionerne

Næste parti i serien “spidskandidaten har ordet” er de Konservative ved Charlotte Haagendrup.
Hvordan vil jeg sikre et kvalitetsløft af folkeskolerne og institutionerne i Egedal?
De mindste børn er ikke højt nok prioriteret i Egedal. Det er almen viden, at børns første tre år er de vigtigste, derfor er det et meget vigtigt område at fokusere på.
Dagplejen er kraftigt beskåret, og har i dag end ikke egen ledelse.
Vores kommunale dagplejere skal fortsat være opkvalificerede på uddannelse. Den tidlige indsats starter ikke i skolen, men langt tidligere, hvor dagplejen bør spille en meget større rolle.
Institutionerne skal være meget bedre normeret. Uddannede pædagoger, vi skal have medarbejdere i børnehøjde, der kan se børnene som de er (styrker og svagheder) for, at børnene kan udvikle sig og trives i deres hverdag. Mere leg og mindre bureaukrati på småbørnsområdet.
På skoleområdet er der de kommende år et stort behov for, at skolen får ro.
Lettere sagt, end gjort, men vi har rigtig mange kompetente og engagerede lærere. Vi har nogle dygtige og nysgerrige elever – et godt udgangspunkt.

Bruger vi pengene rigtigt

Desværre er det lykkedes at få talt skolen i Egedal helt ned. Det er ganske ufortjent. Vi skal sammen med skolens interessenter kigge på om, vi bruger pengene i Egedals folkeskole rigtigt. Og så skal vi have inddraget en persongruppe, som alle glemmer: eleverne. Vi sidder mange ”kloge” hoveder, men har fuldstændigt overset det vigtigste element i Egedals folkeskole. Dem det hele handler om.
Hvad vil du gøre for at Egedal ikke kommer ind i nye sparerunder?
Det er en konservativ grundholdning, at vi – Egedal kommune – sætter tæring efter næring. De ser lidt lysere ud de kommende år i budgettet, men vi skal have stor fokus på, at der SKAL være sammenhæng mellem indtægter og udgifter i vores budget for kommunens økonomi.
Det er kerneydelserne, som skal prioritere først, og derefter kan der ønskes.
Vi må blandt andet af med bygninger, der ikke bruges, og udnytte vores eksisterende bygninger mere optimalt, så vi får færre m2 at vedligeholde. Vi skal vise rettidig omhu i forhold til vedligeholdelse, så det ikke bliver for dyrt.
Vi skal tænke mere sammenhængende på tværs af centre og udvalg for at se, hvordan vi bruger pengene.
Vi kan godt sige, at vi ikke er tilfredse med udligningsordningerne, men må samtidig erkende, at det er et vilkår, og derfor koncentrere os om at tænke kreativt i forhold til at få de penge, vi kan råde over, brugt smartest og bedst muligt.
Hvad vil du gøre for at Egedal ikke igen lander i bunden af Danske kommuners tilfredshedsundersøgelser?
Mere inddragelse af borgere og virksomheder i beslutninger FØR de tages. Bedre og tættere dialog med samme kreds.

Publiceret 09 November 2017 05:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV