Læserbrev:

Træt af trafik og venten på toget?

Af Charlotte Haagendrup, spidskandidat for Konservative i Egedal Kommune

Har du som pendler tænkt over, at hvis du bor i Egedal og pendler til job i hovedstadsområdet, bruger du helt op til 6 arbejdsuger om året på transport.
Tænk hvis du havde 6 arbejdsuger mere om året til din familie og fritidsfornøjelser. Det har mennesker, som arbejder i den by, de bor i!
For at det kan blive en mulighed for dig, skal vi have flere arbejdspladser i Egedal. Det er i år endelig lykkedes at få afsat flere midler til bedre erhvervsservice i Egedal. Det er glædeligt, at vi nu omsider har fået sat politisk fokus på Egedals erhvervsliv. Dette fokus skal fastholdes og bruges konstruktivt.
Jeg vil fortsat sammen med mine politiske kollegaer, vores lokale erhvervsforeninger og kommunens erhvervsservice arbejde hårdt på at tiltrække nye virksomheder og fastholde dem, vi allerede har i Egedal.
Vi skal arbejde langt mere proaktivt på salg af kommunens erhvervsjorde, og vores erhvervsservice skal styrkes i tæt samarbejde med vores lokale virksomheder.
Det er også min holdning, at vi sammen med vores nabokommuner skal presse vores kollegaer i Folketinget endnu mere for at få Frederikssundsmotorvejen færdigbygget.
Vi skal have flere virksomheder til Egedal! Vi har brug for dem!

Pendler venter på bus.

Pendler venter på bus.

Publiceret 10 November 2017 07:00

SENESTE TV