Læserbrev:

Egedal har selv forpurret samarbejde om Værebro Å

Af
Kåre Fog

Hesselholm 107

Veksø:

På det store vælgermøde d. 30. oktober var Værebro Å et stort emne. Borgmesteren sagde, at problemerne i ådalen er komplicerede, og at deres løsning kræver etablering af et samarbejde med nabokommunerne. Men for et år siden var der en regional bevilling på 300.000 kr til at etablere et sådant samarbejde mellem kommunerne. Det faldt til jorden, fordi Egedal Kommune ville have, at hele projektet og pengene skulle overflyttes til Egedal Rådhus, hvilket er uacceptabelt for alle andre parter. De øvrige kommuner og Teknologirådet er meget kede af at Egedal Kommune forpurrede samarbejdet. Borgmesteren har givet mig en forklaring på hvorfor Egedal trak sig ud. Jeg har forhørt mig hos den tidligere projektleder i Teknologirådet, Gy Larsen; hendes forklaring på forløbet er meget anderledes end borgmesterens.
Hvem har ansvaret for, at Egedal stoppede samarbejdet? Gy Larsen siger at Egedals beslutning var klappet af både på embedsmands- og politisk niveau. Men de fleste byrådspolitikere aner intet om dette. Måske har formanden for TM-udvalget, Peter Hansen, bare selv sagt god for det? Så vidt jeg forstår, fremgår det ikke af nogen som helst referater fra TM-udvalget, at dette vigtige projekt har været behandlet.
Erfaringen igennem årtier er, at Egedal Kommunes embedsmænd går ind for en forvaltning af ådalen, som lodsejere og mange andre er imod. De vil have opstrøms-kommunerne til at købe jord i ådalen og betale sig fra, at deres vand kan oversvømme dalen. Men sådanne oversvømmelser gavner ikke naturen - de skader naturen, og lodsejerne er selvsagt lodret imod.
Det er sandt, at fælleskommunalt samarbejde om åen er nødvendigt. Men politikerne ved åbenbart ikke, at det er Egedal selv, der har forhindret dette samarbejde. Jeg ser det sådan, at embedsmændene har forpurret det, fordi de er imod de løsninger, som alle andre ønsker.

Publiceret 11 November 2017 15:07

SENESTE TV