Læserbrev:

Kommentar til Charlotte Haagendrup

Af
Leif Rasmusen

formand for Nordsjællands Radikale Venstre

fhv. formand for Egedal Radikale Venstre:

Charlotte Haagendrup har ret i dette: "... vi har rigtig mange kompetente og engagerede lærere. Vi har nogle dygtige og nysgerrige elever – et godt udgangspunkt." Godt for det. Skolens lærere fortjener respekt for de trods stadig nedskæringer yder en fantastisk indsats til gavn for kommunens elever
Så vidt jeg kan konstatere er der ingen der har talt skolen ned. Det har flertallet i byrådet selv klaret ved stadig at skære i skolernes budgetter og undergrave det arbejde, som lærerne udfører. Så må man forvente, at det skaber uro blandt forældrene og lærerne.
Det er byrådets flertal, der har talt om skolenedlæggelser, det er byrådet flertal, der gennemtvang en ny skolestruktur, det er byrådets flertal, der skabte dårlige forhold for lærerne så 20 % har sagt op. En sag, der endnu ikke er rettet op på.
Man tværtimod indbudt forældre til at være med til at finde endnu en besparelse på 12,3 mio. kr.
De eneste, der siden kommunesammenlægningen i 2007, der gjort opmærksom på og arbejde for forbedrede forhold for skolerne og undervisningen er Radikale Venstres repræsentanter, Christian Friis Bach og herefter Rikke Mortensen og co. samt den ægte socialdemokrat Jørgen Hvidemose.
Pengene er der, hvis flertallet, som du er medlem af, vil være med til at arbejde for nedbringelse af udgifterne pr. borgere i Egedal til landsgennemsnittet, så er der 30 mio. kr. at tage af.
Det er ikke nok, at man i forbindelse med valgkampen fortæller alt det der skal gøres for skolerne og elevernes forhold, mens der i valgperioden sker det modsatte.
Hvis vælgerne vil det godt for elever, lærere og skolen, så er det nok bedst at sætte X ved Radikale Venstre og gør det stærkere.

Publiceret 11 November 2017 12:34

SENESTE TV