Læserbrev:

Gør Egedal demensvenlig

Af Flemming Ignjatovic, Alzheimerforeningen i Egedal
I Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 opfordrer Folketinget kommunerne til at lave en lokal demensstrategi, der beskriver hvad kommunen agter at gøre for familier med demens.
Handlingsplanen opstiller flere mål, bl.a. at Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner og at vi skal have en forbedret pleje- og behandlingsindsats, således at forbruget af anti-psykotisk medicin kan nedbringes med 50% frem mod år 2025.
Da vi endnu ikke har set en demensstrategi i Egedal, er det naturligt at kigge lidt på de valg-manifester vi får ind ad døren i disse uger. Det er meget sparsomt, hvad der skrives om demens og især bemærker jeg, at der i en valgavis på 12 sider, kun er levnet sølle 6 linjer til demensområdet. Man skulle tro, at de ikke er klar over, hvilken belastning det er for en familie at have en demenssygdom.
Nationalt Videncenter for Demens skønner, at vi i Egedal har 511 personer, der er ramt af demens. Tallet skal ganges op med 3-4 pårørende, der i høj grad også er ramt, og så er ikke noget ubetydeligt antal.
Når kommunen forhåbentlig snart skal til at udarbejde en demensstrategi, håber jeg inderligt at mennesker med demens bliver inddraget i arbejdet, som folketinget anbefaler. Spørg even-tuelt i Furesø kommune, hvordan man der inddragede sine borgere i arbejdet.
I Egedal kunne man foreslå at oprette en kommunal tænketank med deltagelse af demente og pårørende og naturligvis også fagpersoner. En sådan tænketank kunne komme med mange input til en strategiplan og sikkert også rådgive om, at plejehjem ikke skal bygges i flere etager.
I Egedal savner vi stærkt at familierne får en fast kontaktperson fra kommunen, der følger familien hele vejen fra den første mistanke til den allersidste stund, også i den periode, hvor den demensramte måtte være på plejehjem.
Blandt mange andre ting savner vi at enlige hjemmeboende demensramte kan få bevilget handicap¬kørsel eller anden kørsel, således at de kan komme ud blandt andre mennesker og fx deltage i vores demenscafé eller andre arrangementer af interesse.
Så, kære medborgere, tænk lidt over disse ting inden i sætter jeres kryds ved kommunevalget, så vi er sikre på, at vi får valgt et demensvenligt byråd.
 

Publiceret 12 November 2017 06:00

SENESTE TV