Der var flere kritiske spørgsmål fra tilhørerne i Smørum Kulturhus.

Der var flere kritiske spørgsmål fra tilhørerne i Smørum Kulturhus.

KV17:

Nye kandidater blev gået på klingen

Panel med lutter uprøvede kræfter holdt sig ikke tilbage med kritik af egne på vælgermøde om børn og unge

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

“Men hvad er det så, I som nye kandidater kan gøre anderledes end dem, der sidder i byrådet nu?”
Spørgsmålet fra ordstyreren, journalist Karen Lumholt, hænger og dirrer lidt i luften, og blikket rettes mod de 10 kandidater i panelet, der er samlet denne mandag aften i Smørum Kulturhus.
Lutter nye, der ikke har siddet i byrådet - Helle Nielsen og Jacob Loessl (Rad.), Charlotte Valentin (Kons.), Jens Skov (SF), Steffen Sjørslev (LA), Allan Bøwig (DF), Dorte Funch, Sarah Brandt-Kofoed og Betina Hilligsøe (V) og Pia Pedersen (Alt.).
På den baggrund virkede spørgsmålet relevant, men et direkte, konkret svar kom der ikke fra nogen af dem. Men en del erklæringer om selvfølgelig at ville gøre sit bedste for at få sine egne, personlige holdninger igennem, hvis man blev valgt.
Og så blev der alligevel på en anden måde signaleret “nyt”. For flere af kandidaterne holdt sig ikke tilbage for at kritisere både deres egne partier og administrationen.

Klar til at “brøle”

For eksempel fremhævede Betina Hilligsøe, at “den nuværende borgmester er betydeligt mere erhvervsvenlig end den forrige”, og glædede sig over, at “nogle i administrationen er gået på pension” - uden at nævne navne.
Mens Jens Skov, spidskandidat for SF, kritiserede sine egne for ikke at have været tydelige nok i de sidste fire år:
"De radikale har været meget tydelige i deres opposition på børne- og skoleområdet, men da jeg undersøgte sagen nærmere, viste det sig at SF havde stemt sammen med Radikale hver gang på børne- og skoleområdet. Derfor besluttede jeg mig for at det skulle være anderledes."
Temaerne på aftenen blev i stor stil skolerne og daginstitutionerne. Selv om de er nye i valgkampen, havde flere af kandidaterne tydeligt allerede tillært sig udprægede “politiker-svar”, når de blev gået hårdt på klingen.
Som for eksempel på et spørgsmål, om de ville genåbne budgettet med besparelsen på 12,3 millioner kroner på skoleområdet. Det blev ikke stillet i udsigt, for man skal kunne “tælle til 11”, som det blev sagt, og finde alternative finansieringer.
“Én af jer skal jo starte med at brøle op!”, lød reaktionen fra en tilhører i salen.
Hvorefter der blev forsikret om, at man selvfølgelig er klar til at “brøle”, når det gælder.
Der var meget enighed om flere af temaerne. Som at 27 elever i en klasse er for højt, at daginstitutionerne ikke kan tåle flere besparelser, og at inklusionen i folkeskolen generelt har fejlet.

Panelet bestod af lutter nye kandidater, der ikke har siddet i byrådet.

Panelet bestod af lutter nye kandidater, der ikke har siddet i byrådet.

Publiceret 14 November 2017 10:45

SENESTE TV