Læserbrev:

Forsumpning af Værebro ådal skal stoppes

Af
Claus S. Madsen

kandidat for LA

Ølstykke:

At der ikke er kommet en løsning vedr. Værebro og oversvømmelser er manglende vilje til en løsning både i byrådet og i administrationen i Egedal Kommune.
Borgmesteren Carsten Søndergård siger det er kompliceret lovstof vedr. Værebro Å.
Vandløbsloven er meget enkel, den skal sikre, der er vandføringsevne i vandløbene til det vand, der ledes til vandløbene uanset om det fra landbrug, veje, renseanlæg eller byområder. Når der vedtages nye regulativer for et vandløb, skal det sikre vandføringsevnen svarer til det vand der tilføres vandløbet og ændringen siden sidste regulativvedtagelse skal indregnes incl. mere nedbør og klimaforandringer.
Det nugældende regulativ for Værebro Å er administreret med mindstemålene i regulativet fra Egedal Kommunens side uden hensyntagen til krav til vandføringsevne. Vandføringsevnen er halveret siden sidste regulativændring i 1993, på trods om krav om det modsatte. Det giver oversvømmelser i Værebro ådal.
Når der kommer gentagne oversvømmelser i Værebro Ådal forsumper ådalen og naturen ødelægges i ådalen, græsengene forsvinder, overløb fra renseanlægene forurener. Formålet med fredningen af ådalen forsvinder, der bliver ingen adgang til ådalen pga. forsumpning, som ellers var et af Naturfredningsforeningens og Egedal Kommunens formål med fredningen.
Loven giver rige muligheder for at ændre regulativ, og er det ikke nok, kan der rejses en reguleringssag, hvor der kan tages hensyn til den større vandmængde fra byerne og de større nedbørsmængder.
I øjeblikket trues blot med en reguleringssag, for at få lodsejerne lang åen til at tie stille.
Regnvandet fra byer og veje kan også forsinkes bedre, så vandet ikke ledes til åen med den hast, det gøres i dag. Den slags tiltag er efterhånden gennemført i mange kommuner med stort held som klimasikring.
Vi kan også bare sige, som nogen siger ”det er også de landmænd, der bare vil dyrke hvede i Ådalen” så skal vi ikke gøre noget. Jeg kan forsikre om, at det ikke hvededyrkning det drejer sig om. Det drejer sig om at landmændene skal kunne sætte dyr ud på græsning som naturpleje på græsengene og høstet græs til samme dyr i oplandet til Værebro Å. Det er ikke muligt for nuværende på de oversvømmelser der sker i ådalen.
Hvis man ikke vil have vandet til at løbe og lave yderligere tiltag, så vandet kan få sit naturlige løb, må vi alle sammen købe de oversvømmede områder til regnvands- og kloaksump. Vi skal blot samtidig huske at sikre boliger, anlæg og Værebro Golfbane samtidig
Så til politiske kollegaer kom i arbejdstøjet, vi har brug for en velfungerende Værebro Å og bevarelse af et af vores store naturområder.

Publiceret 14 November 2017 10:36

SENESTE TV