Læserbrev:

Sparekataloget der udeblev

Af
Sia Sabroe Olesen

Primulahaven 13

Smørum:

Til Børne- og Skoleudvalget, ved Carina Buurskov (V), Rikke Mortensen (B) , Charlotte Haagendrup (C) , Bo Vesth (V), Ib Sørensen (A), Morten Lyager (A) og Ole Hovøre (V).
Det fremgår af et svar fra V, C og A på et læserbrev fra Karin Boysen, at arbejdsgruppen omkring Kerneopgaven til at begynde med, havde deadline 7.11.17. Når man læser referatet fra BSU af 10.10.17 fremgår det, at man efter workshoppen 24.8.17 nedsatte 4 arbejdsgrupper - den ene skulle arbejde med kerneopgaven i skolen – den dette skriv omhandler.
Arbejdsgruppen arbejdede ud fra følgende deadlines:
11.09.17 Opstart af grupper
22.09.17 Status på arbejdet
03.10.17 Styregruppemøde – Status på arbejdet
10.10.17 Status til BSU
26.10.17 Styregruppemøde – Færdige forslag præsenteres
07.11.17 Færdige forslag præsenteres for BSU
Af referatet fra BSU 10.10.17 fremgår det, at BSU blev orienteret af tovholderne på projektet, Centerchef for Skole og Dagtilbud Søren Trier og Direktør for samme område Peter Olrik. Der er intet i denne orientering eller i det efterfølgende referat hvor det fremgår, at arbejdsgruppen havde brug for yderligere tid, eller at BSU havde bedt om yderligere arbejde siden grupperne blev nedsat.
Af referatet fra BSU 7.11.17 fremgår det, at BSU blev orienteret, og det fremgår heller ikke af heraf, at der man havde brug for yderligere tid eller at arbejdsgruppen ikke var færdig.
Man må jo også formode, at BSU havde tænkt både korte -og langsigtede planer ind i processen fra start, da besparelserne skal findes allerede fra 2018 med 5/12, og effektueres fuldt ud i 2019 og ligeledes hvert år fremover.
I en mail jeg er i besiddelse af fra Rikke Mortensen (B) af 3.11.17 til BSU fremgår det, at der på BSU mødet i oktober 17, i skoleudvalget, blev drøftet en udsættelse af fremlæggelsen af forslagene, så de først kom ud i december. Det fremgår desværre ikke af referatet, at man drøftede dette, da det var et orienteringspunkt. Rikke Mortensen var ikke enig i denne strategi, idet borgerne bør orienteres om hvor medlemmerne af BSU står.
Rikke Mortensen skriver ligeledes, at det må formodes at arbejdsgruppen er færdig da deadline var 26.10.17 og, at forslagne burde drøftes på mødet 7.11.17, med henblik på at blive sendt ud til en offentlig høring.
Alt det her stemmer jo slet ikke overens, med det svar der kom på Karin Bojsens læserbrev om besparelserne på skoleområdet, fra V, C og A.
Hvad er det som arbejdsgruppen er kommet frem til som helst ikke skal ud inden valget?
Handler det om, at man har nævnt skolelukninger med ex. navn på skolerne?
At man har foreslået klasseoptimering, med opbrydning af klasserne på matriklerne indenfor distriktet, præcis som administrationen havde med i deres sparekatalog i foråret?
At man vil sætte vores i forvejen hårdt pressede lærer op i undervisningstid, med 40 klassetimer om året, på bekostning af forberedelsestiden?
Der er jo ikke stillet yderligere krav til arbejdsgrupperne undervejs, som det fremgår af referaterne, ligesom arbejdsgruppen ikke har bedt om mere tid. Der er heller ikke godkendt en forlængelse heraf når man læser referaterne fra BSU.
Man må også formode, at styregruppen og de 2 tovholdere, Centerchefen for Skole og dagtilbud Søren Trier og Direktør for Skole og dagtilbud Peter Olrik formår at overholde deadline, i et så afgrænset projekt som det her, og at der foreligger et færdigt resultat til BSU til tiden, nemlig 7.11.17.
Man må også formode, at BSU kender til alle besparelsesforslagene, og kan sende dem til offentlig høring - præcis når man ønsker det fra BSU side?
Må vi se de besparelser der er foreslået BSU inden valget – det er vi rigtigt mange der gerne vil?
Og yderligere vil vi gerne have de enkelte kandidaters stillingtagen til de 3 forslag jeg har nævnt som en mulighed, der ville være nærliggende at tro arbejdsgruppen kunne være kommet frem, inden vi skal sætte vores kryds den 21.11.17
Eller er der en skjult dagsorden, med at gemme det til efter valget?

Publiceret 14 November 2017 06:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV