Spidskandidaten har ordet:

“Jeg vil udfordre de økonomiske rammer, som Egedal lige nu er bundet af”

Ib Sørensen, Socialdemokratiets spidskandidat, vil sikre et fremtidssikret skolevæsen, økonomisk bæredygtighed og langtidsholdbare politiske beslutninger

Valget nærmer sig med hastige skridt, og det samme gør en afslutning på vores artikel-serie “spidskandidaten har ordet.”
Vi mangler dog stadig at høre fra to spidskandidater. Den ene præsenterer vi her, nemlig Socialdemokraternes Ib Sørensen.
Hvordan vil du sikre et kvalitetsløft af folkeskolerne og institutionerne i Egedal?
Kvalitet løftet på daginstitutionsområdet er helt indlysende. Flere pædagoger/pædagogmedhjælper Bedre vedligeholdelse af institutionerne.
Folkeskolen er godt på vej til, at få reformen implementeret og udnytte mulighederne i skolestrukturen. Moderne undervisningslokaler, som passer til undervisningen efter reformen. Så skal skolerne lave differentiering af klassestørrelser så indskoling på små skoler sikres ved, at der klasseoptimeres på mellemtrin og udskoling. Inklusion skal suppleres med specialklasser.
Hvad vil du gøre for at Egedal ikke kommer ind i nye sparerunder?
Langtidsholdbare politiske beslutninger. Økonomi der bygger på bæredygtighed og stabilitet og ikke ”hovsa” løsninger med utroværdige spareforslag, som gør borgerne utrygge.

Vil udfordre økonomien

Jeg vil udfordre de økonomiske rammer, som Egedal kommune lige nu er bundet af. Jeg vil arbejde for, at Egedal kommune søger den størst mulige indflydelse på KL-aftaler og ikke mindst aftalerne imellem kommunerne i hovedstadsområdet
Ved en større borger inddragelse og ægte medbestemmelse på de store politiske beslutninger. Borgerne skal mødes med åbenhed og respekt. Det kræver større tillid til medarbejderne. Mindre tid på registrering, mere tid til, at servicerer borgerne.
Hvad vil du gøre for at Egedal ikke igen lander i bunden af Danske kommuners tilfredshedsundersøgelser?
Det vigtigste for mig ved dette valg er langtidsholdbare politiske beslutninger, der skal skabe tryghed for borgerne i Egedal kommune. En sund økonomi der bygger på bæredygtighed og stabilitet. Plads til god borgerservice og høj kvalitet. Som pendlerkommune skal vi have et tilpasset børnepasningstilbud så børnefamilierne kan få en hverdag til at hænge sammen.
Et fremtidssikret skolevæsen med eleverne i centrum og ro til skolerne så de kan skabe udvikling. Mennesker der har behov for hjælp skal behandles værdigt og gamle skal behandles med værdighed. Der skal være hænder nok til, at kunne sikre hurtig genoptræning og rigtig pleje. Et nyt dementcenter. Egedal som en miljø-og energirigtig kommune.
Et kultur-og fritidsliv, er en vigtig det af livet for, at blive et helt menneske, derfor skal der være kultur- og fritids tilbud tæt på borgerne. Et bæredygtigt erhvervsliv og en varieret detailhandel. En kollektiv trafik der når bredt ud i kommunen. Egedal kommune som en tryg og udviklende arbejdsplads.
Ordet er frit.
Som borgmester kan jeg skabe et politisk klima, som vil give brede og bedre politiske løsninger og dermed de bedste resultater for borgerne i Egedal kommune.

Publiceret 14 November 2017 06:00

SENESTE TV