Læserbrev:

Ærgerlig tendens i valgkampen

Af Charlotte Haagendrup, spidskandidat for de Konservative i Egedal Kommune

I denne valgkamp har jeg set en tendens, der ikke i samme grad var fremme i KV13 valgkampen.
Oftere og oftere bliver vi politikere mødt af borgere, der ikke er interesserede i hvad vi har af visioner, men blot vil vide i hvilken bydel af kommunen vi har bopæl.
Det er ikke kun konservative kandidater, men helt generelt. Der er i denne valgkamp også en tendens til en del kandidater der også slår på, at de er lokale i bestemte områder (og det er ikke kun i de små lokalsamfund – også i de store bysamfund).
Det har været og det er svært at vænne sig til de nye kommunegrænser i landskabet. Og der vil gå nogen tid, før vi har vænnet os til at være én kommune. Desværre har der i processen om at skulle præstere besparelser, nogle gange været (for mig) helt uspiselige forslag til besparelser, f.eks. Skolelukninger i nogle af de mindre bysamfund.
Det har bestemt ikke været konstruktivt for samarbejdet - har måske også medvirket til en mistro fra de små samfund på at der ikke har været politisk vilje til at bevare vores mindre bysamfund. Jeg har endda hørt opfattelsen har været, at man politisk fra byrådet, har spillet vores små bysamfund ud mod hinanden. Samtidig er de større samfund nu begyndt at tale, endog meget højt om udkants Egedal. Både i den ene og den anden ende – men også i midten, taler man ind i udkant.
Jeg synes det er en ærgerlig tendens i denne valgkamp, at det handler om hvor man kommer fra, end hvad vi har af visioner for Egedal. Når det fylder så meget for vores borgere hvor vi er fra, i forhold til hvad vi vil, så er der noget vi har misset som politikere.
Det er noget jeg bliver bekymret over, og jeg mener at det skal vi tage meget alvorligt. Hvis ikke vi er visionære i forhold til et samlet Egedal, kan det stoppe rigtig meget i årene fremover. Det ville være rigtig skidt.
Jeg mener at vi de kommende år, må få inddraget vores borgere bedre – uanset hvor de bor, og hvilken interesse de har.
I første periode fandtes et borgerinddragelsesudvalg, i øvrigt foranlediget af konservative, men det blev hurtigt nedlagt. Hvorfor?
Jeg vil gerne have at vi genopdager borgerinddragelse. I Kultur og erhvervsudvalget er dialogmøder og samarbejde blevet en fast bestanddel af vores arbejde de sidste fire år. Vi har en konstruktiv dialog med de mange forskellige foreninger vi har med at gøre. Det er givtigt – både for os og dem (fortæller de os), men især for samarbejdet og de gode ideer til et bedre Egedal.
I skoleudvalget har vi det seneste år taget initiativ til, også at mødes med en gruppe af folkeskolen, som ikke tidligere har fyldt meget i samarbejdet – nemlig skolebørnene. Hvis vi fortsat skal kunne udvikle Egedal – og HELE Egedal, til glæde for ALLE vores borgere, uanset hvilket lokalsamfund man bor i, så må vi som partier gå forrest og fortælle borgerne at vi ønsker et samarbejde – for HELE Egedal.

Publiceret 15 November 2017 00:00

SENESTE TV