Læserbrev:

En massiv mangel på lærepladser til håndværkere

Af Marianne Røgen, Medlem af Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune

Manglen på faglærte håndværkere er stærkt stigende i hele landet,
I Egedal leder 68 unge lige nu forgæves efter en læreplads. På landsplan mangler lærepladser til 12.000 unge og en forventet efterspørgsel på 70.000 faglærte i 2025.
Når man som elev ikke får en læreplads, må man nøjes med en skolepraktik- desværre giver det en del frafald. Det er ikke godt nok, hverken for de unge eller samfundet, hvis vi skal have de nye generationer i beskæftigelse indenfor håndværksfagene. Med en læretid der løber over 4 år, er det på tide der handles.
I Egedal har vi mange håndværkervirksomheder, som kunne have god brug af lærlinge, men som ikke har ressourcer og mulighed for at indgå elevaftaler. Jeg arbejder for at vi kan støtte virksomhederne i et samarbejde mellem erhvervsskolerne, virksomhederne og kommunen.
Løsninger, hvor der mellem flere håndværkere kan laves aftale om deleelever. På den måde kan vi få uddannet flere håndværkere og sikre flere unge en uddannelse.
Vi skal arbejde visionært og fleksibelt, så vi kan lykkes med at sikre, at de unge fastholdes i og gennemfører deres uddannelse. Det er tid til handling.

Publiceret 15 November 2017 00:00

SENESTE TV