Læserbrev:

Værdighed i ældreplejen

Af
Allan Vendelbo

konservativ kandidat til KV17

Nørrekærvej 5

Stenløse:

Seniorrådet har meget rigtigt påpeget, at der er brug for en øget kommunal pleje og omsorg i de kommende år. Vi bliver flere ældre.
Egedal har i dag 194 plejeboliger, som alle er i brug. Frem mod 2021 vokser antallet af borgere over 85 år med 237 borgere og antallet af borgere mellem 75 år og 84 år vokser med 958 borgere. Vi får med andre ord brug for flere plejeboliger og vi får brug for at kunne tilbyde en værdig og professionel hjemmepleje til flere borgere.
Heldigvis er mange ældre borgere i Egedal friske og rørige, men der er også borgere, der har brug for støtte og hjælp. Og ikke mindst er vi fortsat individer med vore egne ønsker og holdninger til tilværelsen.
Grundprincippet bør derfor være 'længst mulig i værdigt eget liv'.
'Længst muligt i værdigt eget liv' udtrykker den grundholdning, at vi - også - som ældre har et ønske om at tage hånd om vores egen tilværelse, træffe vore egne beslutninger og planlægge vort eget liv.
Ældreplejen kan derfor ikke være en standardindsats. Ældreplejen skal afspejle de individuelle behov og den enkeltes aktuelle situation - kun herved kan værdigheden i ældreplejen sikres.

Publiceret 15 November 2017 07:00

SENESTE TV