Læserbrev:

Egedal Kommune har skåret ind til benet

Af Karen Juul, Æblevangen 69, Smørum, kandidat til byrådet for SF Egedal

Egedal kommune har skåret “ind til benet” hvad angår støtte til borgere med psykiske lidelser.
Lovmæssigt har kommunen pligt til at varetage rehabilitering af borgere, som er udskrevet fra psykiatriske afdelinger. Det foregår bl.a. via socialpsykiatrien, men ifølge oplysninger for den lokale afdeling af Bedre Psykiatri, er der ikke tilstrækkelige ressourcer til at støtte sårbare, psykisk syge borgere. Hvordan sikrer vi øgede ressourcer til de psykisk syge borgere?
Man kan fx. som i Holstebro kommune lave en strukturændring med ansættelse af flere socialrådgivere (så der bliver færre sager pr. socialrådgiver) med mulighed for tværfagligt samarbejde med jobcenter, andre fagpersoner og borgeren selv. Det koster noget på kort sigt, men tjener sig ind over få år - ifølge erfaringerne fra bl.a. Holstebro.
I Egedal kommune mangler også tilstrækkelige ressourcer til at varetage vurdering og udredning af børn med psykiske eller adfærdsmæssige vanskeligheder. Lang ventetid på skolepsykologisk undersøgelse medfører forsinket diagnose og behandling eller nødvendig støtte. Dette øger lidelse hos barnet og hele dets familie, som jo ellers er meget belastede i forvejen. Behandling nedsætter risikoen for sociale problemer senere i livet, og jo før behandling / støtte iværksættes, jo færre problemer (og jo færre udgifter til kommunale foranstaltninger).
Vi kan ikke vente på større provenu fra et styrket erhvervsliv (som de borgerlige partier incl. de Radikale håber vil finansiere velfærdsforbedringerne - men hvornår har vi de penge i hånden?) - eller tage pengene som en engangsindtægt fra SOLT (SælgOgLejTilbage)-puljen (penge afsat til tilbagebetaling af leasingaftale for flere kommunale bygninger, som løbende tilbagebetales indtil 2025) - det bliver for dyrt i mistede renteindtægter.
SF foreslår en lille forøgelse af grundskylden og dækningsafgiften (en skat på erhvervsejendomme) til at øge muligheden for øget velfærd.
Den lille forhøjelse af skatten skal ikke være permanent, da den øgede investering i bedret sagsbehandling for både sårbare voksne og børn forventes at medføre besparelser i løbet af få år.

Publiceret 20 November 2017 00:00

SENESTE TV