Læserbrev:

Hvor mange penge bruger Egedal Kommune på Skolerne?

Af Henning Gebauer, Ulveåsen 15, 2765 Smørum

Jeg var til borgermøde på Egedal Rådhus i torsdags. Her blev jeg sammen med resten af tilhørerne præsenteret for nogle tal om vores skoler, som jeg ikke lige kunne genkende. Derfor satte jeg mig for at undersøge, hvad der er op og ned i tallene.
Jeg kiggede i KL"s hæfte ”Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune” for 2017. På side 14 i dette hæfte kan følgende læses:
Egedal kommune har en udgift pr. elev på 76.252 kr. Det gør Egedal Kommune til den 28 billigste kommune i landet. I forhold til vores region, altså Region Hovedstaden, er der kun tre kommuner, der bruger færre penge på skolerne end Egedal. Det er Dragør, Allerød og Lyngby-Taarbæk kommuner.
Kigger man på de kommuner, som støder op til Egedal Kommune, får man følgende resultat: Frederikssund 91.038 kr. pr elev. 85 kommuner har færre udgifter til skolerne end Frederikssund. Allerød: 72.848 kr. pr elev. 13 kommuner har færre udgifter til skolerne end Allerød. Furesø 83.392 kr. pr elev. 65 kommuner har færre udgifter til skolerne end Furesø. Ballerup 88.403 kr. pr elev. 78 kommuner har færre udgifter til skolerne end Ballerup. Albertslund 89.725 kr. pr elev. 81 kommuner har færre udgifter til skolerne end Albertslund. Høje-Taastrup 91.650 kr. pr elev. 86 kommuner har færre udgifter til skolerne end Høje-Taastrup.
Roskilde 88.526 kr. pr elev. 79 kommuner har færre udgifter til skolerne end Roskilde.
I gennemsnit bruger de kommuner, som ligger rundt om Egedal, 86.511,71 kr. pr elev, altså i gennemsnit 10.259,71 kr. mindre pr. elev end gennemsnittet af de omkringliggende kommuner.
Hvis vi antager, at der er ca. 5.500 elever indskrevet på Egedals skoler, betyder det, at Egedal kommune har en mindre udgift på 56 mio. kr. til skoleområdet end omegnskommunerne.

Publiceret 20 November 2017 00:00

SENESTE TV