Læserbrev:

Skolebesparelserne, konservative ønsker mere kvalitet til børn og skoler

Af Niels Lindhardt Johansen, byrådsmedlem og byrådskandidat for Konservative i Egedal

På vælgermødet om skolerne i torsdags pressede ordstyrer Martin Krasnik meget på, for at vi politikere skulle fortælle, hvor vi ville spare.
Mange tilhørere var nok også kommet for at få et svar på spørgsmålet.
Vores forklaring var, at vi ville respektere den demokratiske proces. Vi ville vente med at svare mere konkret, til der foreligger materiale fra de nedsatte arbejdsgrupper, og der efterfølgende har været afholdt høring hos skolebestyrelser, skolernes lærere, skoleledelserne, eleverne og andre interessenter.
Det var ikke tilfredsstillende for Krasnik; han ville have et svar her og nu. Havde vi svaret konkret, ville vi dermed have fortalt alle i skoleverdenen i Egedal, at vi var totalt ligeglade med demokratiet og gode input fra skolebestyrelser og de øvrige interessenter.
Jeg vil gerne sige, vi konservative ikke var begejstrede for at indarbejde en rammebesparelse på skoleområdet på 12 mio. kr. i budgettet. Men alle de andre områder, ældre, børn, social og sundhed etc. skulle også spare, og derfor var det særdeles svært at undtage skoleområdet som det eneste. Havde vi sagt fra, var vi blevet udelukket fra indflydelse på budgettets andre områder, og det var ikke en god løsning. Det er det samme for alle andre partier, også de radikale.
Det var et konservativt håb, at vi i dette års budget kunne fjerne besparelsen, ligesom besparelsen på kulturområdet. Men det var ikke muligt. Et flertal ville ikke være med til det. Var vi gået fra budgetforhandlingerne, havde vi sat os uden for indflydelse på hele budgettet. Nu kom der trods alt forbedringer andre steder, som forældrene og eleverne kan være glade for, f.eks. penge til bedre trafiksikkerhed, herunder og ikke mindst skoleveje. Det radikale Venstre valgte også at stemme for budgettet med skolebesparelser og det hele.
Nu vil jeg og de konservative vælge demokratiet og samarbejdet med skolerne. Vi vil afvente materialet fra de nedsatte arbejdsgrupper og den efterfølgende skolehøring. Så vil vi se, hvilke forslag, der kan gennemføres, uden at der bliver forringelser af serviceniveauet. Skulle det vise sig, at vi ikke helt når 12 mio. kr., vil jeg foreslå, at vi tager de resterende penge fra vedligeholdelsen på skolebygningerne. Ikke en optimal løsning, men gangbar. Elever før mursten.
På den måde åbner vi ikke budgettet igen med alt det bøvl, det vil medføre. Til budgetforhandlingerne om budgettet for 2019 vil vi stille med et forslag om, at skoleområdet får tilført de nødvendige midler til at sikre en skole med høj kvalitet. De konservative har altid været garant for godt skolevæsen. Det er vi fortsat.
Afsluttende kan man jo spørge: Hvordan kan man som radikal foreslå, at budgettet åbnes, dvs. en helt ny budgetdrøftelse af alle områder, her blot en måned efter, at budgettet er vedtaget.
Er det troværdigt? Nej, vel! Min frygt vil være, at de radikale bliver sat uden for døren. Og det kan få følger for radikal indflydelse på andre politikområder.
Det synes jeg er en høj pris at betale, og det vil ærgre mig, at gode radikale ideer på den måde går til spilde. Men det er en radikal beslutning – ikke kun om budget, men også om troværdighed.

Publiceret 20 November 2017 00:00

SENESTE TV