Seniorråd med kritik:

Bruger for få penge på frivillige

Der er velbegrundede ansøgninger til et langt større beløb, end Egedal Kommune udbetaler. Selv om de har fået penge til det fra staten, lyder kritikken

EGedal Egedal Kommune får nu kraftig kritik fra både Seniorrådet og det lokale handicapråd. For mens kommunen har modtaget næsten en million kroner i bloktilskud til at støtte frivilligt socialt arbejde, har Kommunen nemlig valgt kun at afsætte det halve - eller helt nøjagtigt 451.155 kroner - til de såkaldte §18-midler “Næsten alle de modtagne ansøgninger opfylder helt eller delvist de kriterier, der er opstillet i kvalitetsstandarden for frivilligt socialt arbejde. Flertallet har endvidere et socialt eller netværksskabende sigte. Derfor har det ikke været muligt udelukkende at prioritere på baggrund af kvalitetsstandarden,” hedder det i den dagsorden, Social- og Sundhedsudvalget i den forgangne uge blev præsenteret for. Derfor har administrationen af to omgange reduceret beløbet, der var søgt om. I første omgang ved at fjerne de ansøgninger, hvor formålet ikke flugter med intentionerne om frivilligt socialt arbejde, hvor der ikke er lokal forankring, eller hvor der er tale om en opgave, som kommunen i forvejen er forpligtet til at løfte. Dermed er der skåret §18-tilskud væk fra eksempelvis Ølejren Musikfestival, Dansk Præmaturforening og Døveforeningen. Derpå er alle de foreninger, der opfylder den lokale kvalitetsstandard godkendt - men allesammen reduceret med ca. 36 procent, så beløbet kommer til at passe med det beløb, kommunen i forvejen havde afsat.

Utroværdigt

Og dét falder de to rådgivende råd for brystet: “Seniorrådet finder, at Egedal kommune handler utroværdigt, når der foreligger en godkendt kvalitetsstandard, som ikke opfyldes på grund af en manglende finansiering på cirka 250.000 kroner. Af det oprindelige bloktilskud på ca. 1 mio. kr. anvender kommunen ca. 550.000 kr. til andre formål. Og det er ikke til socialt frivilligt arbejde,” skriver Seniorrådet således i sit høringssvar, hvor man også kommer med en klokkeklar opfordring: “Seniorrådet ønsker kraftigt, at der skaffes midler til alle de ansøgninger, der helt eller delvist opfylder de kriterier, der er opstillet i kvalitetsstandarden for frivilligt socialt arbejde. Det drejer sig om i alt kr. 702.700,- mod de budgetterede kr. 451.155,-. Kan dette ikke ske i 2018 opfordrer vi til, at der fra og med budget 2019 sikres de fornødne midler og helst, at hele det tildelte bloktilskud anvendes efter formålet. Der er ikke overensstemmelse mellem det, der er lagt op til og den pågældende kvalitetsstandard.” Og handicaprådet er helt på linje med Seniorrådet: “Handicaprådet finder det yderst beklageligt at Egedal Kommune har fundet det nødvendigt at foretage en 2. runde af reduktioner på 35,8% af de ansøgte midler. Denne reduktion forekommer overflødig i betragtning af at Egedal Kommune modtager godt kr. 1 mio. i bloktilskud til netop §18 puljen. Denne reduktion er ikke et fornuftigt signal at sende til de mange frivillige i kommunen,” hedder det i høringssvaret. Vicky Holst Rasmussen, formand for Social- og Sundhedsudvalget forstår langt hen ad vejen kritikken: “Det er noget, der skal drøftes, når det nye udvalg træder sammen, for budgettet er ikke blevet justeret siden kommunesammenlægningen, og det er måske på tide at gøre det, så man i det mindste følger prisfremskrivningen. Når det er sagt, er det bloktilskud vi modtager til området jo ikke bundet af et krav om, at de skal anvendes til det, og det er sådan, at vi Socialudvalget budget har afsat midler til nogle af initiativerne. De fremgår så bare ikke af listen over §18-midler,” siger hun til Lokalavisen

Publiceret 04 December 2017 13:30

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV